Поиск работы или резюме

Компания Centrul National de Acreditare din RM MOLDAC

На данный момент нет вакансии, опубликованных компанией Centrul National de Acreditare din RM MOLDAC

Centrul National de Acreditare din RM MOLDAC

Centrul National de Acreditare din RM MOLDAC

Опубликованные вакансий: 0

Kонтакты Работодателя

О компании

Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) este o instituţie publică, monitorizată de organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil de infrastructura calităţii, constituit în baza Legii nr.235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.

      MOLDAC este organism naţional unic de acreditare şi are drept scop implementarea politicii de stat în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii, conferind încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor de evaluare a conformităţii acreditate, precum şi promovarea liberei circulaţii a produselor, creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, apărarea drepturilor şi intereselor consumatorului, asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor şi a mediului.

Рекомендуемые Вакансии

ProCredit Bank ProCredit Bank

Client Relationship Management Specialist

Do you want to become a professional in International Bank?

Challenge yourself, find out yourself and develop your potential with us!

Companii care publica locuri de munca pe Piata Muncii