Поиск работы или резюме

Компания Editura Stiinta

На данный момент нет вакансии, опубликованных компанией Editura Stiinta

Editura Stiinta

Editura Stiinta

Опубликованные вакансий: 0

О компании

Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa (în continuare Editura Ştiinţa) are o istorie de mai bine de o jumătate de secol, fiind cea mai veche instituţie editorială din spaţiul Republicii Moldova. Fondată în 1959 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în scopul valorificării editoriale a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale savanţilor din republică, EdituraŞtiinţa a tipărit pe parcursul timpului mai mult de 8.700 de titluri de carte şi reviste ştiinţifice cu un volum de cca 120.000 de coli editoriale, într-un tiraj de peste 26 mil. de exemplare. Un semn distinctiv pentru Ştiinţa este faptul că o bună parte din titlurile de referinţă au văzut lumina tiparului în cadrul a peste 100 de colecţii şi serii tematice.

Editura Ştiinţa menţine relaţii de colaborare cu prestigioase edituri din străinătate (Press Universitaires de France, Oxford University Press, Cambridge University Press, Thomson, Macmillan, Humanitas, RAO, Teora, Tehnica, Editura Academiei Române, Venus, Наука, Наукова Думка ş.a.) şi din Republica Moldova (ARC, Cartier, Prut Internaţional etc.).