Поиск работы или резюме

Создание новых рабочих мест за счет поддержки женского предпринимательства

  • 22.01.2015
  • 2430
 Создание новых рабочих мест за счет поддержки женского предпринимательства

Drepturile femeii au fost şi rămân a fi o problemă actuală în materia complexă a drepturilor omului. Condiţiile în care se află femeia în societatea noastră, este destul de dificilă. Femeia este afectată de consecinţele crizei economice, în grija sa având familia, educaţia copiilor, deseori fiind şi întreţinătorul familiei, nemaivorbind de problemele profesionale şi angajarea în câmpul muncii. Participarea şi afirmarea femeilor în activităţile publice, în organele de decizie şi antrepenoriat este foarte redusă.

De ce femeile?

  • Pentru că reprezintă o piaţă cu creştere economică şi industrială rapidă, cu un potențial ridicat de educaţie, ambiţie, ingeniozitate.
  • Pentru că femeile consumă mai puţini carburanţi, mai puţin alcool şi știu să economisească.
  • Pentru că statutul de antreprenor al femeilor are multiple consecinţe benefice: Creşterea veniturilor proprii şi diminuarea nivelului de sărăcie.
  • Pentru  că orice  investiţie  la momentul actual în potenţialul antreprenorial al femeilor reprezintă o investiţie în capitalul uman al generaţiilor viitoare.
  • Pentru că femeile au un comportament mai înclinat spre responsabilitatea socială.
  • Pentru că femeile intreprinzatoare pot genera creşterea flexibilităţii pe piaţa muncii, prin acordarea locurilor de muncă part-time şi cu program flexibil.
  • Pentru că pot dezvolta un model feminin de întreprindere, bazat pe riscuri moderate, prudenţă sporită şi colaborare, care pune accentul şi pe valorile sociale, paralel cu obţinerea profitului.

   Pentru a spori antreprenoriatul în rândul femeilor este nevoie de schimbat unele prevederi ale legislației și nu în ultimul rând de a motiva femeile să inițieze afaceri și anume: adoptarea unor facilităţi legale, în vederea stimulării şi promovării iniţiativelor; individuale; a femeilor; acordarea facilităţilor fiscale mamelor singuratice sau femeilor, ce fac parte din pătura social vulnerabilă pentru afacerile dezvoltate; stimularea creării noilor locuri de muncă în spaţiul rural, prin acordarea creditelor în condiţii avantajoase din bugetul asigurărilor pentru şomaj; stimularea femeilor şomere, să se angajeze înaintea expirării perioadei de somaj; acordarea facilităţilor, cum ar fi spaţii locative, spaţii gratuite pentru desfăşurarea activităţilor de întreprinzător, tinerilor care doresc iniţierea şi dezvoltarea afacerilor la nivel local; acordarea îndemnizaţiilor unice de la bugetul de stat pentru construcţia/ procurarea/ repararea caselor de locuit în localităţile rurale familiilor tinere; stimularea angajatorilor în organizarea cursurilor de recalificare / specializare a femeilor; elaborarea unor mecanisme eficiente de stimulare a patronilor care angajează femei pe perioadă de lungă durată; stimularea agenților economici din spaţiul rural, prin intermediul pârghiilor economico-financiare, în extinderea activităţilor economice, care crează noi locuri de muncă; încurajarea investitorilor prin acordarea facilităţilor, în vederea relansării, creşterii economice şi creării noilor locuri de muncă în spaţiul rural; creşterea investiţiilor în capitalul uman, prin formare profesională la necesităţile pieţei muncii şi promovarea instruirii continue.

  Aspectele prezentate, multitudinea şi diversitatea acţiunilor, programelor, proiectelor derulate de alte state europene în privinţa antreprenoriatului feminin reprezintă exemple de urmat, astfel încât şi în Republica Moldova să fie adoptate asemenea programe care să permită crearea unui climat care să faciliteze creşterea numărului de femei antreprenor de succes.

Сообщите мне по эл-почте о новых опубликованных статьях
Добавить комментарий