Поиск работы или резюме

Șef secție, medic statistician

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

259 просмотров
Дата публикации: 28.12.2021

IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcțiilor vacante de:

- Șef secție, medic statistician, Secția Statistică medicală - termen determinat;
Cerințe pentru ocuparea funcției vacante:

- cetăţean al Republicii Moldova;

- studii medii de specialitate /superioare medicale pentru personalul medical mediu;

- studii universitare şi postuniversitare medicale – pentru medici;

- deţinerea categoriei de calificare pe specialitate;

- lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

- cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii, achiziţiilor publice, managementul conducerii, artei comunicării;

- cunoașterea limbii române scris și vorbit;

- cunoaşterea limbii străine la nivel european (un avantaj);

- asumarea responsabilităţilor fortificării capacităţilor şi calităţii serviciilor;

- abilităţi: de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris);

- atitudini: obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, de lucru in echipă, tendinţa spre formare profesională continuă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute;

- corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției;

- afecţiune, empatie pentru pacienţi şi rudele acestora;

- reputaţie ireproşabilă;Persoanele interesate vor depune dosarul personal(cu următorul conținut) la sediul instituției, în Secția Resurse umane.- cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;

- curriculum vitae;

- formular de participare;

- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;

- copia carnetului de muncă;

- 2 referințe de la locurile anterioare de lucru;

- copiile atestatelor ce confirmă gradul şi titlul ştiinţific (pentru titulari);

- copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv a celui de peste hotare (pentru titulari);

- certificatul medical, formular nr. 086/e;

- copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;

- copiile publicaţiilor, inclusiv ale celor inserate în revistele de peste hotare (dacă deţineţi);

- cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

- copia certificatului de cunoaştere a limbilor străine (dacă deţineţi).
Mai multe informatii
https://www.urgenta.md/anunt-functii-vacante/
 

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 5 - 10 года
  • Зарплата: 13000 - 13000 леев
  • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 19.01.2022

IM EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.
  • Full time
  • 07.05.2022
  • Full time
  • 16.04.2019
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме