Поиск работы или резюме

șef Direcția tehnologii informaționale

IS Posta Moldovei

422 просмотров
Дата публикации: 12.03.2020

SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCȚIEI

Gestionarea sistemelor informaționale ale Întreprinderii;
Coordonarea și participarea la elaborarea strategiei de informatizare a întreprinderii;
Monitorizarea realizării, inclusiv participarea la implementarea tuturor fazelor de implementare a proiectelor privind achiziționarea sau dezvoltarea de aplicații/produse software/hardware, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achizițiile publice, recepția produselor, instalarea, darea în exploatare și administrarea acestora;
Coordonarea elaborării, actualizării și aplicării politicii de securitate informatică în cadrul întreprinderii, implementarea Sistemului de Management al Securității Informației;
Implementarea Politicii de continuitate la nivelul sistemelor informaționale;
Identificarea necesității de modificare / îmbunătățire a programelor informaționale ce țin de activitatea întreprinderii;
Organizarea arhitecturii sistemului informațional al Întreprinderii;
Organizarea și gestionarea procesului de elaborare și actualizare în comun acord cu alte Direcții/Secții/Birouri a Regulamentelor, instrucțiunilor, procedurilor si altor acte normative interne ce țin de competenta Direcției;
Asigurarea respectării normelor de securitate informațională generale și particulare;
Asigurarea unui management eficient al personalului din subordine.

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

 -  studii: superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;

 -  cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);

experiența profesională: minimum 5 ani în domeniul managementului tehnologiilor informaționale.
cunoștințe profunde în domeniului administrării sistemelor și serviciilor TI;
cunoștințe teoretice și practice în domeniul gestiunii și managementului proceselor TI; 
nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

aptitudini: inteligență (gândire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); capacitate de organizare si conducere a activității subdiviziunii; capacitate de a prelucra informațiile a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidați.

La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.

hr@posta.md
Telefon:  022 251-200

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 5 - 10 года
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 06.06.2019
  • Full time
  • 31.05.2018

Makani - architectural design
  • Full time
  • 04.06.2019
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

vip
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме