Поиск работы или резюме

Șef adjunct de direcție responsabil de comunicare și educație financiară

Banca Nationala a Moldovei

175 просмотров

Șef adjunct de direcție responsabil de comunicare și educație financiară

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul comunicare/ relații publice/ jurnalism și/sau științe financiar-bancare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare pentru studiile obţinute în Republica Moldova; Persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective; Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile menționate constituie un avantaj;
 • Experienţă de cel puţin cinci ani în domeniul comunicare/ jurnalism/ relații publice;
 • Experiență în elaborarea strategiei de comunicare viabile, stabilirea de parteneriate de comunicare, elaborarea discursurilor oficiale;
 • Experiență vastă în relația cu mass-media;
 • Competențe de operare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet, etc.;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbilor română și engleză la nivel avansat.

 

Principalele atribuții:

 1. Elaborează, actualizează și implementează strategia/politica de comunicare şi monitorizează realizarea acestora;
 2. Pregătește comunicatele de presă ale BNM şi organizează publicarea acestora în presă;
 3. Oferă instituțiilor mass-media informaţii privind activitatea BNM, a sectorului bancar în limitele competenţei BNM, în baza informaţiilor colectate în subdiviziunile BNM;
 4. Organizează conferinţe de presă, briefing-uri şi alte activităţi de lucru cu presa în cadrul BNM, la solicitarea conducerii;
 5. Identifică cele mai avantajoase forme de promovare din perspectiva impactului asupra pieței și a costurilor;
 6. Organizează seminare de instruire pentru jurnaliști, offline-uri cu experți, reprezentanți ai mass-media etc;
 7. Întocmește rapoarte privind activitatea de comunicare desfășurată (monitorizare campanie, situație de criză sau excepțională etc.);
 8. Colaborează cu experţi locali şi internaţionali în domeniul comunicării în scopul schimbului de experienţă privind elaborarea şi implementarea strategiilor/politicii de comunicare;
 9. Coordonează interviuri ale conducerii pentru presa periodică, radio, TV;
 10. Alte atribuţii derivate din obiectivele şi specificul activităţii direcției.

Termen-limită:

 • 12 aprilie 2022.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

 • Full time
 • 27.05.2019
 • Full time
 • 08.04.2022
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме