Поиск работы или резюме

Șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

Banca Nationala a Moldovei

95 просмотров

Șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele:

 1. exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție;
 2. organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a băncilor, la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare;
 3. supravegherea procesului de lichidare silită a băncilor;
 4. alte activități, care sunt în conformitate cu legislația în vigoare şi obiectivele DRB;
 5. începând cu data de 01.07.2023, subdiviziunea va asigura supravegherea unui nou segment de competență ce reiese din atribuțiile de supraveghere ale CNPF asupra activității entităților financiare nebancare în proces de lichidare/insolvabilitate.

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

 1. Studii superioare în domeniul juridic sau în domeniul economiei. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA (Grade Point Average), etc.), obţinute în ţară şi/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experiență relevantă de cel puțin 3 ani;
 3. Cunoașterea cadrului de reglementare în domeniul entităților financiar nebancare;
 4. Abilități de operare al aplicațiilor MS Office;
 5. Cunoașterea avansată a limbii engleze ( cel puțin nivelul B2).

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii post-universitare;
 • Cunoașterea altor acte normative aferente domeniului activității băncilor.

Principalele atribuții funcţionale:

1) gestionarea, organizarea și coordonarea procesului de supraveghere a entităților financiare nebancare în proces de lichidare/insolvabilitate;
2) efectuarea/participarea la controalele din oficiu și pe teren la instituțiile supravegheate în proces de lichidare/insolvabilitate și elaborarea rapoartelor privind rezultatele de control;
3) examinarea și soluționarea în termen util a solicitărilor de informații și petițiilor parvenite la BNM/DRB axate pe domeniul de lichidare/insolvabilitate a entităților financiare nebancare;
4) elaborarea analizelor și raportărilor periodice  privind procesul de supravegherea entităților financiare nebancare în proces de lichidare/insolvabilitate;
5) analiza informației prezentate de către lichidatorii instituțiilor supravegheate;
6)  participarea la elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative în vigoare, ce țin  de activitatea Direcției rezoluție bancară în domeniul entităților financiar nebancare;
7) elaborarea  și organizarea prezentării informației necesare pentru publicarea pe pagina web a BNM.

 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 23 martie 2023.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Legea cu privire la asigurări nr.407/2006;
 3. Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022;
 4. Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară  nr.1/2018;
 5. Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007;
 6. Legea privind birourile de credit nr.122/2008;
 7. Legea insolvabilității nr. 149/2012;
 8. Codul civil al RM nr. 1107/2002.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Naționalăa Moldovei (BNM),în calitate de bancăcentralăa statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară,piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar.În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 3 - 5 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

 • Full time
 • 13.04.2022
 • Full time
 • 27.05.2019
 • Full time
 • 01.03.2023
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме