Поиск работы или резюме

Jurisconsult principal (perioadă determinată) domeniul combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Banca Nationala a Moldovei

213 просмотров

Jurisconsult principal (perioadă determinată) domeniul combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Cerințe minime pentru toți candidații:

1) Studii şi experiență:

-        Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
-        Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul juridic / financiar-bancar / auditului – obligatoriu. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
-        Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului.
-        Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
-        Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
-        Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

2) Competente comportamentale:

-        Orientare către performanță;
-        Comunicare eficientă;
-        Cooperare;
-        Integritate organizațională;
-        Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale jurisconsultului principal al Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

1.     Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
2.     Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
3.     Procesează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
4.     Efectuează controale pe teren și la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
5.     Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și avizează proiectele de acte normative aferente domeniului;
6.     Reprezintă BNM în instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții;
7.     Perfectează propuneri privind aplicarea sancțiunilor și/sau măsurilor de remediere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în conformitate cu legislația;
8.     Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este:

- 19 iunie 2022

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online (accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online) sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomadăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA

1.     Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
2.     Legea privind activitatea băncilor, nr.202, din 06.10.2017;
3.     Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr. 308, din  22.12.2017;
4.     Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
5.     Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale ministerelor și departamentelor Republicii Moldova, care au tangențe cu activitatea Direcției.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 1 - 3 года
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 02.10.2017

Veo Worldwide Services
  • Full time
  • 21.06.2021
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме