Поиск работы или резюме

jurisconsult coordonator responsabil de legislaţie banca centrală

Banca Nationala a Moldovei

654 просмотров
Дата публикации: 03.04.2020

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studii de cel puţin 8,5;

- Cunoștințe de drept internațional, drept UE, drept constituțional, administrativ, civil, financiar;

- Cunoașterea exigențelor de tehnică normativă;

- Cunoașterea limbii engleze; cunoasterea aditionala a altei limbi de circulatie internationala (franceza, germana) va constitui un avantaj;

- Abilități de elaborare a normelor juridice si de întocmire a avizelor juridice;

- Abilități de argumentare, de analiză şi sinteză.

 

Principalele atribuţii ale postului:

- Elaborarea proiectelor de legi;

- Avizarea actelor normative, elaborate de departamentele de specialitate ale Băncii Naționale, din punctul de vedere al legalității si tehnicii normative, tinand cont de standardele internationale si europene aplicabile;

- Acordarea de consultanță juridică pe marginea procesului de elaborare a actelor normative;

- Monitorizarea evoluției cadrului legal relevant pentru activitatea Băncii Naționale și realizarea periodică de informări și instruiri pentru angajații Băncii Naționale;

- Asistarea specialiștilor din Băncii Naționale care sunt delegați să participe în grupuri de lucru ce vizează completarea/modificarea cadrului legal relevant pentru activitatea BNM.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 15 mai 2020.

Candidaţii selectaţi de BNM vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte de dr. constitutional, dr.adminsitrativ, dr.civil, dr.afacerilor, dr.UE.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc cerintele minime obligatorii.

Bibliografia recomandată pentru candidații la concurs:

- Constituţia Republicii Moldova

- Codul civil

- Legea privind actele normative nr.100 din 22.17.2017

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995

- Legea privind reglementarea valutară nr.62 din 21.03.2008

- Legea nr.114/2012 privind serviciile de plata si moneda electronica

- Legea privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.234 din 03.10.2016

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: без опыта
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

Cedacri International
  • Full time
  • 27.05.2019
  • Full time
  • 18.12.2020
  • Full time
  • 30.01.2020
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

vip
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме