Поиск работы или резюме

jurisconsult coordonator responsabil de avizare juridică și contencios

Banca Nationala a Moldovei

565 просмотров
Дата публикации: 10.01.2020

Cerințe minime obligatorii:

- studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studii de cel puţin 8,5;

- cunoaşterea dreptului material și procesual civil, a regulilor de interpretare a actelor normative şi de avizare/emitere a actelor cu caracter individual;

- abilități de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, de elaborare și redactare a documentelor;

- abilități de operare la calculator la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Power Point;

- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (citit/scris/vorbit);

- capacitate de lucru în echipă, responsabilitate, corectitudine.

Principalele atribuţii ale postului:

- avizarea sub aspectul legalităţii a actelor emise de Banca Naţională a Moldovei în domeniul autorizării şi supravegherii bancare, valutare şi de plăţi;

- acordarea asistenței juridice subdiviziunilor Băncii Naționale a Moldovei;

- examinarea cererilor, petițiilor şi contestaţiilor adresate Băncii Naţionale a Moldovei;

- examinarea și formularea actelor juridice vizînd litigiile de contencios administrativ şi de drept comun, reprezentare a intereselor Băncii Naționale a Moldovei în fața instanțelor de judecată, autorităţilor publice, altor persoane;

- acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor Băncii Naționale a Moldovei în cadrul unor proceduri specifice de supraveghere, redresare și rezoluție referitoare la bănci şi alte persoane juridice supravegheate de Banca Naţională a Moldovei.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 24 ianuarie 2020.

CV-ul pentru participarea la concurs poate fi prezentatat prin completarea online a formularului CV-ului la adresa https://www.bnm.md/ro/content/cv-online sau poate fi depus la sediul BNM  (bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău), Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care se candidează.

Candidaţii selectaţi de Banca Națională a Moldovei vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte din domeniul activităţii bancare, dreptului administrativ, civil, corporativ.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografia recomandată pentru candidații la concurs:

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995

- Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017

- Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.2032 din 03.10.2016

- Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018

- Codul civil al RM nr.1107 din 06.06.2003

- Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997

- Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000

- Codul de procedură civilă al RM nr.225-XV din 30.05.2003

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: без опыта
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

Institutia Publica Fondul de Investitii Sociale din Moldova
  • Full time
  • 14.11.2019

Luxali Consulting
  • Full time
  • 06.06.2019
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

vip
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме