Поиск работы или резюме

Inginer principal responsabil de suport si calitate TIC

Banca Nationala a Moldovei

389 просмотров

Inginer principal responsabil de suport si calitate TIC

 

Atribuții de bază ale direcției pe domenii:

 • acces și calitate  gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, facilitarea utilizării serviciilor TIC, gestiunea relațiilor cu beneficiarii TIC, monitorizarea și raportarea acordurilor cu privire la prestarea serviciilor TIC;
 • consultanță, asistență și suport – asistență în utilizarea SI/TI, instruire utilizatori, deservire tehnică, asistență și suport IT în cadrul evenimentelor online/offline, gestiune relații cu suportul extern, gestiune și evidență echipamente TIC.

Atribuții de bază:

 • Înregistrarea identității în SI, acordarea, gestionarea, monitorizarea și revizuirea periodică a accesului aprobat la resursele SI BNM pentru utilizatori;
 • Crearea profilelor pentru aplicații noi, înnoirea și optimizarea celor existente, inventarierea, urmărirea lor și furnizarea de informații necesare la necesitate;
 • Efectuarea lucrărilor de instalare și reînnoirea periodică sau la necesitate a softului standard de pe PC, Terminale și dispozitive mobile ale utilizatorilor în corespundere cu instrucțiunile și normele în vigoare;
 • Elaborarea și aprobarea ghidurilor de exploatare (instrucțiuni, îndrumare, recomandări, etc.) ce vor asigura utilizarea corectă și eficientă a resurselor utilizate.
 • Monitorizarea Serviciului de Protecție Antivirus (PAV) și Serviciului de Update al Sistemelor de Operare și a produselor Software Microsoft (WSUS) pentru menținerea unui grad înalt de protecție la accesarea SI de pe resursele exploatate de utilizatorii BNM.
 • Monitorizarea indicelor de performanță a resurselor SI BNM;
 • Monitorizarea nivelului de accesibilitate și performanță a serviciilor în exploatare utilizatorilor SI BNM.
 • Crearea rapoartelor de disponibilitate a serviciilor și a indicelor de performanță a lor.
 • Agrearea, ajustarea nivelului de performanță și disponibilitate serviciilor cu subdiviziunile BNM.
 • Monitorizarea utilizării resurselor SI BNM aflate în exploatare de către utilizatori;
 • Înregistrarea și analiza solicitărilor privind comoditatea, timpul de răspuns și viteza de lucru al aplicațiilor, sistemelor, resurselor;
 • Consolidarea și sistematizarea solicitărilor, crearea propunerilor pentru implementare, dezvoltare, upgrade sau includerea în planul pentru achiziții a soluțiilor necesare
 • Implicarea activă și eficientă în toate activitățile Direcției, în conformitate cu planurile de activitate aprobate cît și îndeplinirea altor sarcini la indicațiile Conducerii BNM, Directorului DTI și a consultanților Direcției.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 2. Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an;
 3. Competențe lingvistice:  limba română-fluent;
 4. Abilități organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 5. Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbilor rusă și engleză;
 • Experiență specifică în domeniiul Administrare SI;
 • Cunoștințe privind administrarea: Active Directory Users and Computrers, Microsoft PrintServer, Windows Server Update Service, Servicii de Protecție Antivirus;
 • Utilizarea tehnologiilor de virtualizare a desktopurilor și aplicațiilor (Citrix, Microsoft),
 • Cunoașterea practicilor internaționale în domeniul TI, Managementul Serviciilor IT, Securitatea Informației (ITIL, ISO27001).
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Citrix, etc.);

Termen-limită:

 • 25 mai 2023

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Naționalăa Moldovei (BNM),în calitate de bancăcentralăa statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară,piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar.În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

 • Full time
 • 18.11.2021

Stefanini Moldova
 • Full time
 • 14.02.2022

DevelopmentAid
 • Full time
 • 01.12.2022
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме