Поиск работы или резюме

Inginer principal responsabil de elaborare sisteme informatice de deservire a operaţiunilor bancare şi contabile

Banca Nationala a Moldovei

203 просмотров

Inginer principal responsabil de elaborare sisteme informatice de deservire a operaţiunilor bancare şi contabile

Scopul:

Asigurarea necesităţilor Băncii Naţionale în domeniul elaborării și implementării Sistemelor Informatice elaborate de către forțele proprii ale BNM.


Obiectivele postului:

 1. Conlucrarea în mod constructiv, progresiv și amiabil în cadrul Departamentului și cu subdiviziunile BNM;
 2. Aplicarea celor mai bune practici de gestiune a echipei și a timpului;
 3. Dezvoltarea profesională continuă;
 4. Diseminarea și transferul rezultativ al cunoștințelor specifice activității sale;
 5. Gestionarea în mod adecvat a proiectelor aflate in gestiune.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale cu media generală pe anii de studii >= 8; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Experienţă de minim 1 an în domeniul tehnologiilor informaţionale (elaborarea şi implementarea aplicaţiilor program).
 3. Cunoaşterea limbii de stat.
 4. Cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu) pentru însuşirea documentaţiei tehnice.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Cunoştinţe în domeniul financiar şi/sau contabil;
 • Cunoaşterea bazelor de date de uz comun (prioritar Oracle);
 • Cunoaşterea sistemelor de programare : Java/J2EE, C++.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Efectuarea lucrărilor privind descrierea proiectului şi elaborarea programelor aplicative;
 2. Elaborarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare;
 3. Testarea şi implementarea asistenţei programate;
 4. Modificarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare;
 5. Modificarea, testarea şi implementarea asistenţei programate;
 6. Perfecţionarea calificării în partea însuşirii metodelor moderne de proiectare şi instrumentarului de elaborare a aplicaţiilor;
 7. Însuşirea limbajelor necesare de programare, a procedurilor şi metodelor de programare;
 8. Acordarea ajutorului tehnic necesar utilizatorilor în lucrul cu aplicaţiile.

 

Termen-limită:

 • 25 ianuarie 2023.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

 • Full time
 • 23.12.2022

Midnight Works
 • Full time
 • 07.10.2022
 • Full time
 • 05.10.2022
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме