Поиск работы или резюме

Inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

Banca Nationala a Moldovei

471 просмотров

Inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 2. Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an;
 3. Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux;
 4. Cunoștințe în domeniul serviciilor partajare date, stocare date, rezervare date, delegarea drepturilor de acces;
 5. Cunoașterea standardelor și protocoalelor de bază LAN, WAN, SAN;
 6. Cunoștințe în gestionarea serverelor și dispozitivelor de stocare date;
 7. Cunoaşterea sistemelor de virtualizare, securitate, hardware, reţele de calculatoare (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP);
 8. Cunoașterea fluentă a limbii române;
 9. Cunoașterea limbii engleze;
 10. Capacități de analiză pentru a determina şi localiza problemele ce pot apărea la exploatarea sistemelor de operare de reţea şi a serviciilor acestora cu soluţionarea lor eficientă;
 11. Atitudini: Responsabilitate, obiectivitate, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, flexibilitate, lucru în echipă, creativitate, disciplină, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, disponibilitate în cazuri de urgenţă în afară programului de muncă.

Cerințe suplimentare:
(vor constitui un avantaj)

 • Cunoştinţe în configurarea şi utilizarea echipamentelor de reţea Cisco;
 • Cunoştinţe avansate despre sistem de operare Linux, Linux Shell;
 • Posedarea avansată a limbajelor scriptice (PHP, Perl, Javascript, PowerShell);
 • Experiența relevantă în domeniul gestiunii serviciilor TIC conform ITIL v3.

 

Principalele atribuții:

 1. Proiectarea, instalarea, configurarea, administrarea şi monitorizarea funcţionării la parametrii stabiliţi a echipamentelor şi serviciilor TIC
 2. Gestionarea și dezvoltarea resurselor de virtualizare Citrix XenServer, VMware vSphere;
 3. Gestionarea dispozitivelor de rețea HPE;
 4. Gestionarea dispozitivelor FC de tip Brocade;
 5. Monitorizarea și raportarea periodică a indicatorilor de performanţă cu privire la serviciile TI;
 6. Documentarea procedurilor operaţionale, testarea şi menţinerea în stare actuală a acestora;
 7. Asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru înlăturarea incidentelor TI şi minimizarea impactului acestora;
 8. Implementarea politicilor de securitate pentru sisteme, utilizatori şi date.

 

Termen-limită:

 • 01 decembrie 2022.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме