Поиск работы или резюме

Inginer coordonator (durată determinată) responsabil de elaborare sisteme informatice de deservire a operaţiunilor bancare și contabile

Banca Nationala a Moldovei

176 просмотров

Inginer coordonator (durată determinată) responsabil de elaborare sisteme informatice de deservire a operaţiunilor bancare și contabile

 

Principalele obligaţiuni:

1. Efectuarea lucrărilor privind elaborarea programelor aplicative;

2. Elaborarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare;

3. Testarea şi implementarea asistenţei programate elaborate;

4. Modificarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare a programelor aplicative aflate in gestiune;

5. Modificarea, testarea şi implementarea asistenţei programate aflate in gestiune;

6. Perfecţionarea calificării în partea însuşirii metodelor moderne de proiectare şi instrumentarului de elaborare a aplicaţiilor;

7. Însuşirea limbajelor necesare de programare, a procedurilor şi metodelor de programare;

8. Acordarea ajutorului tehnic necesar utilizatorilor în lucrul cu aplicaţiile.

Cerinţe faţă de candidaţi:

1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective. Cunoştinţe în domeniul financiar şi/sau contabil vor constitui un avantaj în selectarea candidatului;

2. Experienţă de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale (elaborarea şi implementarea aplicaţiilor program) va constitui un avantaj în selectarea candidatului;

3. Cunoaşterea bazelor de date de uz comun (prioritar Oracle) va constitui un avantaj în selectarea candidatului;
4. Cunoaşterea sistemelor de programare : Java/J2EE, C++ va constitui un avantaj în selectarea candidatului;
5. Cunoaşterea limbii de stat;
6. Cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu) pentru însuşirea documentaţiei tehnice.

Persoanele interesate pot să depună CV-ul care va conține toată informația solicitiată pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun Chişinău, Departamentul resurse umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Remiterea CV-ului poate fi făcută atât prin intermediul formularului de pe site www.bnm.md precum şi la resurse.umane@bnm.md cu menţionarea în titlul mesajului a denumirii funcţiei pentru care se aplică.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 20 iunie 2022.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursulu

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: без опыта
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 09.03.2020
  • Full time
  • 15.04.2019
  • Full time
  • 06.06.2022
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме