Поиск работы или резюме

Expert principal responsabil de securitatea informației

Banca Nationala a Moldovei

104 просмотров

Expert principal responsabil de securitatea informației

Obiectivele postului:

 • exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată;
 • implementareză și gestionează Securitatea Informației în cadrul BNM.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în Tehnologiilor informaționale sau securitatea informației; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 • Experienţă de minim 3 ani în domeniul tehnologiilor informaționale, securității informației sau auditul sistemelor informaționale;
 • Cunoştinţe ale sau în domeniul tehnologiilor informaționale, auditului TIC și securității informației;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar;
 • Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă.

 

Principalele atribuții:

 • Supraveghere TIC și a Securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată
 • Exercitarea cu și fără supervizare a analizei riscurilor de securitate pentru procesele critice în cadrul BNM
 • Monitorizarea resurselor critice ale BNM din punct de vedere a securității informației, identificarea amenințărilor și vulnerabilităților
 • Selectarea și implementarea măsurilor de control adecvate aferent riscurilor de securitate identificate
 • Investigarea incidentelor de securitate a informației în cadrul BNM și a băncilor licențiate.

 

Termen-limită:

 • 14 august 2022.

 

Recomandam consultarea bibliografiei, înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Regulamentul privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018;
 • Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017;
 • Standardele internaționale ISO27k;
 • ISACA guidelines.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi..

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 3 - 5 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

Stefanini Moldova
 • Full time
 • 14.02.2022
 • Full time
 • 06.06.2022
 • Full time
 • 04.06.2019
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме