Instalăm dușuri, cabine,căzi de baie, jacuzzi, mașini de spalat, filtre de apă, sifoane, chiuvete, robinete, contoare, toalete, (mecanism de wc)

Поиск работы или резюме

expert principal (durată determinată) responsabil de managementul resurselor umane și salarizare

Banca Nationala a Moldovei

357 просмотров
Дата публикации: 18.07.2019

Obiectivele postului:Asigurare a unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare universitare de preferință post-universitare sau masterat în economie, resurse umane, drept,  cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experienţă de minim 1 an în  domeniul dezvoltării și/sau gestiunii resurselor umane şi salarizării;
- Cunoştinţe profunde ale legislației în vigoare a Republicii Moldova aferentă ariei de activitate; standardelor, bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor și tehnicilor de organizare și management resurse umane.

- cunoștințe de operare avansată a programelor computerizate: Word, Excel, Power Point, Internet.

Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;

Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.
Alte abilități și atitudini: organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă; gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; gândire procesuală și globală; capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere; de analiză şi formulare a concluziilor.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Experienţă specifică în:

-         elaborarea actelor normative și modificărilor/ completărilor acestora;

-         calcularea și prognozarea fondului de salarizare;

-         evidența cheltuielilor privind retribuirea personalului;

-         întocmirea rapoartelor statistice;

-         implementarea sistemelor informaţionale ce ţin de managementul resurselor umane;

-         regimul de conflicte de interese și declararea averii și intereselor personale.

Principalele atribuții funcţionale:

- Elaborează, implementează și îmbunătățește procesele și procedurile ce țin de managementul resurselor umane, cum ar fi: angajarea, evidența timpului de muncă, transferul, suspendarea, demisia salariaților; modificarea structurii organizatorice, salarizare;

- Calculează și prognozează fondul de salarizare;
- Duce evidența cheltuielilor privind retribuirea personalului și a altor plăți de compensare și stimulare/ajutoare materiale;
- Pregăteşte documentele Direcţiei pentru predarea lor în arhivă;
- Întocmește rapoarte cu privire la datele privind managementul resurselor umane.

- Organizează și întocmește documentația aferentă activității de angajare, transfer, demisie şi concediere conform legislaţiei în vigoare;
- Întocmeşte proiecte de ordine pentru efectivul personal;
- Elaborează structura şi unităţile de funcţii cu salariile de bază ale BNM pentru fiecare an si modificările structurii pe parcursul anului;
- Întocmește rapoartele statistice aferente forței de muncă;
- Prelucrează documentele personale ale salariaţilor;
- Perfectează proiecte de ordine privind acordarea concediilor: de odihnă anuale, suplimentare, neplătite, de studii şi alte tipuri de ordine legate de concediile respective: rechemarea, prelungirea, suplinirea, sistarea suplinirii;
- Perfectează graficul concediilor anuale al salariaţilor BNM şi supraveghează respectarea lui;
- Verifică şi înregistrează cererile privind scutirile de impozit la sursa de venit la angajare, schimbările intervenite în domeniu pe parcursul anului de lucru;
- Duce evidenţa certificatelor medicale, verificarea şi înregistrarea acestora;
- Asigură evidenţa salariaţilor care se află în concedii de maternitate, concedii pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 3- 4 ani, pensionarilor, salariaţilor care au lucrat în zilele de repaus/sărbătoare nelucrătoare și modificările în regimul de muncă;

- Pregăteşte răspuns la scrisorile parvenite de la persoane fizice şi juridice, întocmeşte certificate privind funcţia deținută salariaților;
- Participă la implementarea proiectelor ce țin de dezvoltarea sistemului integrat de gestiune a resurselor umane;
- Consultă și îndrumă salariații în problemele ce ţin de managementul resurselor umane.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 1 august 2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Codul muncii al Republicii Moldova;
- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei;
- Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133  din  17.06.2016;
- Legea salarizării nr. 847-XV din  14.02.2002.

Oбласть

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 1 - 3 года
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 17.05.2019

Linia H2O
  • Full time
  • 19.04.2019
  • Full time
  • 08.02.2019
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама

Curiozități.md

Învață lucruri interesante și misterioase despre lumea în care trăim

Citește aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме