Поиск работы или резюме

Expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată

Banca Nationala a Moldovei

299 просмотров

Expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată

Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază:

 1. supravegherea sistemelor de plăți și decontări, Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, care cad sub incidența supravegherii efectuate de Banca Naţională a Moldovei;
 2. supravegherea instrumentelor de plată fără numerar, sistemelor automatizate de deservire la distanţă, sistemelor şi serviciilor de remitere de bani;
 3. elaborarea şi actualizarea reglementărilor interne cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi şi decontări, instrumentelor de plată fără numerar, sistemelor automatizate de deservire la distanţă, sistemelor şi serviciilor de remitere de bani;
 4. asigurarea premiselor pentru participarea BNM la Asociaţia Europeană a Caselor de Compensare Automată (EACHA);
 5. examinarea dosarului prestatorului de servicii de plată de a începe activitatea privind prestarea serviciilor de plată într-un sistem de plăți cu carduri de plată, sistem de remitere de bani și sistem automatizat de deservire la distanţă;
 6. colectarea şi analiza informațiilor cu privire la: sistemele de plăţi şi decontări a valorilor mobiliare supravegheate, instrumentele de plată, sistemele automatizate de deservire la distanţă şi datele din rapoartele statistice prezentate către Banca Naţională de către prestatorii de servicii de plată;
 7. evaluarea periodică a conformării la standardele internaționale de domeniu a SAPI, depozitarului central unic al valorilor mobiliare și pieței serviciilor de remitere de bani din Republica Moldova.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul domeniul economic – financiar/bancar cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;
 2. Experiență de minim un an în domeniul economic – financiar/bancar;
 3. Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Alte abilități și atitudini:
  • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
  • abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
  • atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:
• Experiență de lucru în domeniul pieței de capital.

 

Principalele atribuții:

 1. Supraveghează și elaborează rapoarte de supraveghere cu privire la sistemele de plăți și decontări, instrumentele de plată fără numerar, sistemele automatizate de deservire la distanță, sistemele și serviciile de remitere de bani;
 2. Asigură publicarea periodică a indicatorilor cu privire la sistemele de plăți și utilizarea instrumentelor de plată fără numerar;
 3. Colectează și analizează informațiile cu privire la sistemele de plăți și decontări a valorilor mobiliare supravegheate, instrumentele de plată, sistemele automatizate de deservire la distanță și datele din rapoartele statistice prezentate către Banca Națională de către prestatorii de servicii de plată;
 4. Efectuează evaluarea periodică a conformării la standardele internaționale de domeniu a Sistemului automatizat de plăți interbancare, sistemului informatic al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare și pieței serviciilor de remitere de bani din Republica Moldova.

 

Termen-limită:

 • 22 februarie 2023

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Bibliografie de referință:

disponibilă pe site-ul www.bnm.md:

 1.  Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 2. Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 217 din 16.08.2019;
 3. Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019;
 4. Regulament privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.158 din 11 iulie 2018;
 5. Regulament privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.159 din 11 iulie 2018;
 6. Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010;
 7. Regulament privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017;
 8. Regulament cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013;
 9. Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

 • Full time
 • 01.09.2022
 • Full time
 • 18.12.2020
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме