Поиск работы или резюме

Expert principal control și evaluare riscuri

Banca Nationala a Moldovei

409 просмотров

Expert principal control și evaluare riscuri

Obiectivele postului sunt:

Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, monitorizare, raportare și control al acestora.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi experiență:

·        Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 5 ani în domeniul bancar. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
·         Experienţă profesională de cel puțin 3 ani în domeniul financiar – bancar.
·         Cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
·         Cunoaşterea principiilor unei supravegheri bancare eficiente;
·         Cunoştinţe generale cu privire la efectuarea controlului la băncile licențiate;
·         Cunoaşterea limbii engleze, la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);
·         Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

2) Competente comportamentale:

 • Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitate de management a echipei;


Principalele atribuții funcţionale:

1.  De regulă, este șef de control în cadrul băncilor mari și medii, sau responsabil de un compartiment aferent unui risc;
2.  Generalizează rezultatele evaluării băncii, stabilește nivelurile de risc şi efectul lor asupra solidității băncii;
3.  Contribuie/participă la examinarea aspectelor care necesită expertiză aferent riscurilor;
4.  Acordă suport celorlalți angajați, precum și asigură instruirea (transferul cunoștințelor) noilor angajați responsabili de evaluarea riscurilor.

Beneficiile oferite de BNM:

·         Experiență profesională într-o bancă centrală
·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
·         Mediu de muncă modern și prietenos
·         Flexibilitate în programul de muncă
·         Pachet salarial competitiv
·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:

10 decembrie 2023

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 

BIBLIOGRAFIA

·         Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
·         Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
·         Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.146 din 7 iunie 2017;
·         Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
·         Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP).

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Naționalăa Moldovei (BNM),în calitate de bancăcentralăa statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară,piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar.În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 3 - 5 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

BC COMERTBANK SA
 • Full time
 • 18.12.2020

HR Consulting
 • Full time
 • 21.02.2023

SABIS schools UAE Oman Qatar Bahrain
 • Full time
 • 22.09.2019
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме