Поиск работы или резюме

Expert principal al Direcţiei consolidarea reglementării şi autorizării financiare

Banca Nationala a Moldovei

201 просмотров

Expert principal al Direcţiei consolidarea reglementării şi autorizării financiare

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Experienţă nu mai puțin de un an  în domeniul financiar;
 3. Cunoştinţe tangente actelor normative ale Republicii Moldova ce țin de activitățile aferente atribuțiilor de autorizare și reglementare a activităților sectorului financiar;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoaşterea aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române, ruse (citit/scris/vorbit) iar a limbii engleze, la nivel superior  celui intermediar, va constitui un avantaj;
 6. Competențe:gândire ordonată, tact şi pricepere în muncă cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale,  exigenţă față de sine şi cu subalternii, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții funcţional

 1. Familiarizarea cu cadrul normativ autohton (primar și secundar) și cu cadrul normativ european aferent domeniilor reglementării și autorizării activităților financiare;
 2. Examinarea proceselor de reglementare și autorizare a entităților cu activitate financiară;
 3. Înaintarea, după caz, a propunerilor de îmbunătățire a cadrului normativ autohton aferent domeniilor de activitate a direcției;
 4. Examinarea documentelor (scrisorilor) venite în direcție de la alte subdiviziuni ale BNM, alte organizații, autorități publice, ministere de resort, organizații financiare internaționale etc.

Termen-limită:

 • 3 aprilie 2023

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi..

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea nr.178/2020 pentru modificarea unor acte normative (transferul a unor competențe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) Băncii Naționale a Moldovei);
 2. Legea 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
 3. Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;
 4. Legea nr.139/2007 asociațiilor de economii și împrumut;
 5. Legea nr.122/2008 privind birourile istoriilor de credit.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Naționalăa Moldovei (BNM),în calitate de bancăcentralăa statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară,piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar.În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

 • Full time
 • 21.01.2023

DAD Human Capital
 • Full time
 • 24.05.2022
 • Full time
 • 02.10.2017
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме