Поиск работы или резюме

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

Banca Nationala a Moldovei

1062 просмотров

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.

Obiectivele postului: Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM

Expertul coordonator pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
1. eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional;
2. respectarea SIRF şi cadrului legal în vigoare;
3. dezvoltare profesională continuă;
4. creşterea calităţii activităţii.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
2. Cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile, în special SIRF;
3. Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
4. Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române, ruse și limbii engleze - la nivel intermediar;
5. Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;
6. Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Principalele atribuții funcţionale:

1. Participarea la elaborarea şi dezvoltarea cadrului metodologic şi normativ aferent reglementării evidenţei contabile în BNM;
2. Examinarea practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii în băncile centrale;
3. Participarea la elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor BNM privind problemele aferente contabilităţii;
4. Participarea la examinarea proiectelor de acte normative elaborate de către subdiviziunile BNM şi organele de stat ale Republicii Moldova;
5. Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM.

Termen-limită:

- 25 septembrie 2023

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
3. Standardele internaționale de raportare finaciară;
4. Regulamentul privind inventarierea nr.60 din 29 mai 2012 (aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor).

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Naționalăa Moldovei (BNM),în calitate de bancăcentralăa statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară,piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar.În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și ...

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: без опыта
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 26.12.2022
  • Full time
  • 02.05.2023

AzurTranslogistic SRl
  • Full time
  • 01.02.2023
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме