Поиск работы или резюме

Economist principal responsabil de rezoluție bancară

Banca Nationala a Moldovei

532 просмотров

Economist principal responsabil de rezoluție bancară

 

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele:

 • Exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție;
 • Organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a băncilor, la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare;
 • Supravegherea procesului de lichidare silită a băncilor;
 • Alte activități, care sunt în conformitate cu legislația în vigoare şi obiectivele DRB.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective.
 2. Cunoașterea cadrului legal privind supravegherea și rezoluția bancară din Republica Moldova;
 3. Cunoașterea directivelor în domeniul rezoluției bancare;
 4. Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 5. Cunoştinţe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 6. Stagiul în domeniul economic nu mai puțin de un an.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit).

 

Principalele atribuții funcţionale:

 • Evaluează planurile de redresare în scopul identificării acelor măsuri ce pot avea impact negativ asupra posibilității de soluționare a băncii şi face recomandări referitoare la aceste aspecte ale structurii care exercită funcția de supraveghere;
 • Elaborează, reevaluează și actualizează planurile de rezoluție;
 • Examinează informația periodică privind starea financiară a băncilor în proces de lichidare și mersul procesului de lichidare;
 • Examinează cererile lichidatorilor băncilor în proces de lichidare privind vânzarea şi/sau predarea parțială a activelor băncii şi predarea parțială a obligațiilor băncii către alte bănci.

 

Termen-limită:

 • 09 februarie 2023

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
 2. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014;
 3. Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor;
 4. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 5. Regulamentul privind modul de calcul și de plată a contribuţiilor la fondul de rezoluţie bancară, aprobat prin HCE al BNM nr.74  din  20.03.2020;
 6. Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor şi cerinţele de capital, aprobat prin HCE al BNM nr.109 din 24.05.2018;
 7. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 8. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces – verbal nr. 28 din 08.08.1997.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

Plan International
 • Full time
 • 16.11.2022
 • Full time
 • 13.04.2022
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме