Поиск работы или резюме

Economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice

Banca Nationala a Moldovei

162 просмотров

Economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice

 

 • Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora. 

 

Obiectivele postului:

 • Economistul principal produce indicatorii aferenți Contului financiar în cadrul Balanței de plăți și Poziției investiționale internaționale a Republicii Moldova privind Investițiile directe și de portofoliu.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii economice superioare, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova);  În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 • Experiența profesională de minim 1 an în domeniul economiei,  în particular activitate financiară/bancară, contabilă etc.;
 • Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice;
 • Utilizator experimentat al aplicațiilor Microsoft Office, în particular al aplicațiilor de calcul;
 • Vorbitor fluent al limbii de stat și cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);
 • Familiarizat cu legislația din domeniu;
 • Competențe:  integritate, onestitate, responsabilitate, profesionalism, acuratețe, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experiența de lucru în domeniul statistic;
 2. Posedarea cunoștințelor de lucru cu baze de date, de analiză a datelor;
 3. Competențe, de preferință certificate privind studii/instruiri, în utilizarea limbajului structurat de interogare (SQL);
 4. Vorbitor fluent al unei limbi străine de circulație internațională.

 

Principalele atribuții ale economistului principal al Secției compilarea balanței de plăți, Direcția statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică:

 1. Organizează sursele informaționale și perfecționează sistemului de colectare a datelor ce vizează statistica domeniului în responsabilitate;
 2. Colectează, verifică și analizează datele primare, ce țin de  domeniul de responsabilitate;
 3. Elaborează tabelele de lucru aferente sectoarelor în responsabilitate, calculează indicatorii agregați și detaliați, conform cerințelor definite: fluxuri și stocuri și îi înregistrează în sistemul informațional specializat;
 4. Actualizează metodologia de colectare și prelucrare, precum și metodele de estimare aplicate pentru obținerea unei statistici relevante la sectorul de responsabilitate;
 5. Elaborează, și actualizează periodic, descrieri detaliate și succinte ale metodologiilor aplicate, instrucțiuni tehnice la sectorul în responsabilitate, participă la elaborarea a diverse informații analitice și detaliate suplimentare la solicitare;
 6. Participă la elaborarea estimărilor statisticii sectorului extern;
 7. Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor și elaborare a unor noi formulare, precum şi executarea cercetărilor statistice metodologice și producerea datelor experimentale;
 8. Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și producere a indicatorilor în responsabilitate;
 9. Participă la procesul de control intern al calității datelor.

Termen-limită:

 • 02 februarie 2023

 

Recomandăm insistent consultarea bibliografiei de mai jos:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 4. Codul de bune practici al statisticilor europene;
 5. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

Plan International
 • Full time
 • 16.11.2022
 • Full time
 • 13.04.2022
 • Full time
 • 21.01.2023
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме