Поиск работы или резюме

economist principal responsabil de cercetări economice

Banca Nationala a Moldovei

229 просмотров
Дата публикации: 03.04.2020

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:

a)          Elaborarea Strategiei de dezvoltare a cercetărilor științifice din cadrul BNM, inclusiv a compartimentului cercetări economice, monetare și financiare;

b)          Elaborarea Planului de Cercetări Economice și Aplicate a BNM, inclusiv a compartimentului cercetări economice, monetare și financiare;

c)           Identificarea priorităţilor şi necesităţilor strategice şi tactice de cercetări economice şi implementarea programelor de cercetare, ţinând cont de schimbările în abordările ştiinţifice existente;

d)          Efectuarea analizelor, studiilor şi cercetărilor economice în conformitate cu Strategia de dezvoltare a cercetărilor științifice din cadrul BNM, Planul de Cercetări Economice şi Aplicate a BNM, planurile de cercetare aprobate, indicațiile membrilor CE BNM şi solicitările subdiviziunilor BNM, de sine stătător sau în colaborare cu subdiviziunile BNM;

e)          Analiză, studierea şi cercetarea factorilor, dezechilibrelor şi riscurilor, ce pot afecta realizarea obiectivului fundamental şi atribuţiilor de bază a BNM;

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare, masterat preferențial doctorat, în domeniul statisticii/matematicii/econometriei/economie, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experiența profesională minim 1 an în domeniul financiar-bancar.
- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
- Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office, cunoașterea EViews, Matlab este un avantaj;
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
- Abilități de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru.

Principalele atribuții:

1. Identificarea priorităților și necesităților strategice și tactice de cercetări economice;

2. Efectuarea analizelor, studiilor și cercetărilor economice în conformitate cu Strategia de dezvoltare a cercetărilor științifice din cadrul BNM;

3. Analiză, studierea și cercetarea factorilor, dezechilibrelor și riscurilor;

4. Publicarea lucrărilor științifice, de cercetare și a caietelor de studii;

5. Organizarea seminarelor, conferințelor, meselor rotunde, întâlnirilor informale și colaborarea cu experți, cercetători, instituții naționale și internaționale din domeniul educației și științei.

Bibliografie recomandată:

-         Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

-         Manuale de macroeconomie, Statistica generala, Econometrie generala.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 15 mai 2020.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

  • Образование: Мастер
  • Опыт работы: 1 - 3 года
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 03.04.2020

Unicompro SRL
  • Full time
  • 10.02.2020
  • Full time
  • 17.02.2017
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

vip
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме