Поиск работы или резюме

Economist principal elaborare modele economice

Banca Nationala a Moldovei

173 просмотров

Economist principal elaborare modele economice

Obiectivul/scopul postului:

 • Elaborarea modelelor de identificare a instabilităților caracteristice sistemului financiar cu scopul de menținere a stabilității financiare.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare de master în domeniul economic sau statistic, sau studii superioare de lungă durată (echivalente cu ciclul II, de master). Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;
 • Experienţă de minim 3 ani/ani în domeniul economic sau statistic;
 • Cunoştinţe de bază în domeniile: macroeconomie, statistică, econometrie, cunoașterea actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de activitatea băncilor;
 • Competenţe digitale medii a aplicaţiilor MS Office, cunoștințe avansate ale cel puțin unei aplicații statistice/econometrice (ex. EViews, MATLAB, R, STATA etc);
 • Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel intermediar;
 • Competenţe: profesionalism, integritate, responsabilitate, lucru în echipă, orientare spre rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.
 • Alte abilităţi şi aptitudini: abilități de analiză și cercetare, spirit de creativitate și flexibilitate.

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experienţă în realizarea de modele macroeconomice și/sau economico-financiare;
 • Cunoștințe în domeniul economico-financiar.

 

Principalele atribuții:

 1. Dezvoltă modele de testări la stres pentru entitățile supravegheate cu privire la diverse forme ale riscurilor;
 2. Elaborează și revizuie periodic metodologiile aferente modelelor elaborate;
 3. Propune analize și modelări necesare pentru identificarea riscurilor din sectoarele principale care pot afecta stabilitatea financiară;
 4. Participă în elaborarea altor studii și metodologii întru asigurarea monitorizării și cuantificării riscului sistemic.

.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

 

Termen-limită:

 • 31 mai 2023

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Legea cu privire la activitatea băncilor, nr.202/2017;
 • Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;
 • Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Naționalăa Moldovei (BNM),în calitate de bancăcentralăa statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară,piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar.În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și ...

 • Образование: Мастер
 • Опыт работы: 3 - 5 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

BC COMERTBANK SA
 • Full time
 • 21.07.2017
 • Full time
 • 13.04.2022
 • Full time
 • 16.05.2023
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме