Поиск работы или резюме

Economist principal al Serviciului relații externe și integrare europeană

Banca Nationala a Moldovei

130 просмотров

Economist principal al Serviciului relații externe și integrare europeană

Scopul sau atribuțiile serviciului:

 • Serviciul relaţii externe şi integrare europeană îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unui proces de coordonare eficientă, la nivel instituțional, a cooperării externe a BNM.

 

Obiectivele postului:

 • Economistul principal al Serviciului realizează atribuțiile sale în domeniul cooperării externe şi al integrării europene, coordonării asistenței tehnice, precum şi efectuează alte sarcini aferente la indicaţia şefului Serviciului și a membrilor CE.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic – financiar/bancar și/sau în domeniul relațiilor economice internaționale; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experiență de cel puțin un an, în domeniul financiar-economic și/sau în structurile administrației publice naționale, sau în organizații externe/internaționale, cu funcții ce țin de relații internaționale sau coordonarea comunicării între diferite entități, sau în proiecte de asistență externă (beneficiar /donator de proiecte de asistență tehnică), sau în domeniul gestiunii proiectelor de asistență externă;
 3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 4. Cunoștințe privind aspectele generale de funcționare ale instituțiilor financiare internaționale și ale procesului de integrare europeană a Republicii Moldova;
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse și engleze vorbire fluentă;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Alte abilități și atitudini:
    - candidatul trebuie să posede abilități de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);
    - operativitate în rezolvarea sarcinilor, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
    - atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Studii de master în desfășurare sau finalizate pentru absolvenții sistemului Bologna;
 2. Studii suplimentare în domeniul dreptului internațional sau relațiilor internaționale.

 

Principalele atribuții funcționale:

 1. Cooperarea, în limita competenței BNM, cu partenerii externi de dezvoltare în vederea solicitării și beneficierii de asistență tehnică;
 2. Cooperarea cu instituțiile /autoritățile din Republica Moldova, în limita competenței BNM, și formularea poziției și răspunsurilor BNM la interpelările acestora privind procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană;
 3. Cooperarea, în limita competenței Serviciului, cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale, altor organizații internaționale și regionale, instituțiilor financiare străine, agențiilor de rating, publicațiilor din străinătate, bănci centrale din străinătate etc.;
 4. Examinarea oportunității de aderare/participare a BNM în cadrul organizațiilor externe, regionale, internaționale prin prisma potențialelor beneficii generate de acestea pentru realizarea eficientă a atribuțiilor BNM și pregătirea materialelor necesare pentru a fi prezentate conducerii BNM spre examinare și aprobare;
 5. Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:

 • 13 august 2022.

 

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;
 3. Legea cu privire la lichidarea băncilor nr.550-XIII din 21.07.1995;
 4. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;
 5. Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia).
Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare
 • Full time
 • 02.08.2022
 • Full time
 • 27.05.2019

HR Consulting
 • Full time
 • 10.01.2022
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме