Поиск работы или резюме

Economist coordonator responsabil de combaterea spălării banilor si finanțării terorismului

Banca Nationala a Moldovei

515 просмотров

Economist coordonator responsabil de combaterea spălării banilor si finanțării terorismului

 

Cerințe minime obligatorii

1) Studii şi experienţă

 • Studii superioare absolvite în drept și/sau în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 • Experiență profesională în domeniul juridic/economic și/sau financiar-bancar de cel puțin 1 an;
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (cel puţin nivel intermediar);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competenţe comportamentale

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală;
 • Capacitate de analiză și sinteză.

 

Principalele atribuții

 • Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Analizează respectarea de către bănci și alte entități supravegheate de BNM a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaţionale;
 • Examinează petițiile şi contestaţiile parvenite la executare în cadrul subdiviziunii;
 • Participă la elaborea/avizarea actelor normative;
 • Desfăşoară activităţi aferente cooperării în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • Efectuează alte activități aferente direcției combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 06 decembrie 2022.


Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomadăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 3. Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 4. Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
 5. Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
 6. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică
 7. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018;
 8. Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale ministerelor și departamentelor Republicii Moldova, care au tangențe cu activitatea Direcției.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

BC COMERTBANK SA
 • Full time
 • 18.12.2020
 • Full time
 • 11.03.2022
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме