Поиск работы или резюме

Economist coordonator responsabil de analiză și supraveghere macroprudențială

Banca Nationala a Moldovei

300 просмотров

Economist coordonator responsabil de analiză și supraveghere macroprudențială

 

Obiectivele Direcției sunt:

 1. asigurarea implementării unei politici macroprudențiale a BNM în scopul prevenirii sau diminuării efectelor riscurilor sistemice în adresa stabilității sistemului financiar național pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor Băncii Naționale
 2. asigurarea elaborării unor analize complexe, care vor constitui un suport pentru luarea deciziilor de politică macroprudențială;
 3. înaintarea propunerilor de atenuare a efectelor riscurilor sistemice identificate și a unor posibile soluții de acțiune în situații de incertitudine, inclusiv de tipul recomandărilor și avertizărilor, pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor BNM

 

Scopul general al postului este:

 • Analiza sistemului financiar, a indicatorilor solidității financiare, a nivelurilor de risc în activitatea băncilor în scopul identificării riscurilor ce pot afecta stabilitatea financiară.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare de licență, ciclul I, în domeniul economic, statistic sau matematici aplicate cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective.
 • Experiență de minim 1 an în domeniul economic;
 • Cunoștințe de bază în domeniile: teoria economică, teoria statistică, econometrie;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoștințe ale actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de supravegherea bancară;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel, cel puțin, intermediar.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiență în realizarea de analize macroeconomice și/sau financiare;
 • Cunoașterea cadrului macroprudențial internațional;
 • Cunoștințe de utilizare a unor pachete de programe statistice (EViews, R, Stata etc.) sau programe de calcul numeric (Matlab).

Competențe comportamentale:

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală;
 • Abilități de analiză și cercetare;
 • Spirit de creativitate și inițiativă.

 

Principalele atribuții:

 1. Participă la elaborarea studiilor și metodologiilor întru asigurarea monitorizării stabilității financiare a sectorului bancar;
 2. Efectuează analize necesare pentru identificarea riscurilor din sectoarele principale ale economiei, care pot afecta stabilitatea financiară;
 3. Analizează evoluția principalilor indicatori financiari care caracterizează sectorul bancar pentru identificarea potențialelor surse de risc sistemic;
 4. Desfășoară activități aferente colaborării cu organele de supraveghere autohtone și a altor state în vederea asigurării stabilității financiare;
 5. Efectuează testări la stres pentru sectorul bancar cu privire la diverse forme ale riscurilor.

 

Termen-limită:

 • 30 iunie 2022

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995;
 • Legea privind activitatea băncilor, nr.202/2017;
 • Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, nr.209/2018;
 • Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;
 • Comitetul European pentru Risc Sistemic – Misiune și Recomandări;
 • Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

 • Full time
 • 06.11.2019
 • Full time
 • 13.04.2022
 • Full time
 • 03.03.2022
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме