Поиск работы или резюме

Consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios

Banca Nationala a Moldovei

849 просмотров

Consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios

 

Scopul și atribuțiile postului:

 • Aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției.
 • Acordă consultanţă juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM, inclusiv în raport cu personalul ei.
 • Trebuie să posede aptitudini bune de comunicare si de a stabili relații de lucru bazate pe cooperare, capacitatea de a respecta termene restrânse, tendința spre dezvoltarea profesională continuă.

 

Domeniul de activitate al Direcției avizare juridica si contencios:

 • Avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.), emiterea opiniilor juridice și acordarea de consultanță juridică în domeniile: supraveghere și rezoluție bancară, autorizare operațiuni valutare și licențiere unități de schimb valutar,  reprezentarea și susținerea apărărilor necesare în interesele BNM în ședințele de judecată.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9 si studii de master în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. În funcție de postul la care se aplică, experienţă profesională (vechime în muncă) dovedită de minim 4 ani în domeniul juridic, dobândită după obținerea diplomei de licență;
 3. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a dovezii privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă nu pot fi furnizate niciunul dintre aceste documente, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe:

Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi foarte bune de analiză și sinteză, abilități de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize), inclusiv în limba engleză.

 

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

Persoanele preselectate pe baza cerințelor minime obligatorii ale concursului vor fi invitate la testul de specialitate verbal și scris.

În cadrul testului de specialitate, se vor evalua cunoștințele teoretice și practice pentru acordarea asistenței și consultanței juridice în domeniile specifice activității băncii centrale (drept civil, comercial și  bancar, privind principiile și regulile aplicabile procedurilor administrative, privind contenciosul administrativ și reprezentarea în instanța de judecată), cunoștințele privind atribuțiile băncii centrale, legislația privind activitatea Băncii Naționale și jurisprudența în domeniul financiar-bancar, precum și abilitățile de  analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice.

 

Termenul-limită:

 • 28 mai 2023

 

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

 

Recomandăm să fie consultată bibliografie înainte de concurs:

Bibliografie:

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 4. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutara
 5. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000  privind accesul la infomaţie
 6. Legea nr.202/2017 privind activitatea bancilor
 7. Legea nr.232/2016 privind redresarea si rezolutia bancilor.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Naționalăa Moldovei (BNM),în calitate de bancăcentralăa statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară,piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar.În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 3 - 5 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

 • Full time
 • 04.10.2022
 • Full time
 • 15.05.2023
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме