Поиск работы или резюме

Auditor intern principal, Serviciul audit intern

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor

998 просмотров
Дата публикации: 28.09.2021

Scopul general al funcției: Realizarea activităților de audit public intern a sistemelor din cadrul entităţii publice, efectuarea misiunilor de audit în scopul evaluării eficacității şi performanţei structurilor funcţionale ale Agenției, elaborarea rapoartelor, recomandărilor de ajustare și îmbunătățire a proceselor și procedurilor operaționale, precum și monitorizarea și coordonarea implementării eficiente și în termen a recomandărilor elaborate.
Sarcinile de bază:
1. Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern de comun acord cu conducătorul structurii auditate.
2. Asigurarea elaborării planului anual și a raportului anual al activității de audit public intern.
3. Efectuarea în cadrul autorității a misiunilor de audit intern și elaborarea recomandărilor de rigoare.
4. Monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor înaintate ca urmare a misiunilor de audit și raportarea nivelului de realizare.
5. Documentarea constatărilor de audit în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI.
6. Raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
· 2 ani de experiență profesională în domeniu;
· Studii superioare finisate în domeniul auditului, contabilității sau economic;
· Deținerea certificatului de calificare a auditorului în domeniul specializat;
· Abilităţi de utilizare a computerului;

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Copia buletinului de identitate
 2. Certificat medical
 3. Cazier juridic
 4. Copia carnetului de muncă și adeverința/e de confirmare a stagiului acumulat după data de 28.12.2018 până în prezent;
 5. Formularul de participare
 6. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;


[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info.
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Modalitatea de depunere a documentelor:

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin e-mail:resurse.umane@ansc.md

Data limită de depunerea dosarelor: 11.10.2021

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor

О компании

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilora fost instituită în conformitate cu legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice fiind o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care ...

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: 8000 - 8000 леев
 • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

Trek Movers
 • Full time
 • 21.10.2021

Grant Thornton Moldova
 • Full time
 • 23.04.2019
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

vip
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме