Поиск работы или резюме

Компания Banca Nationala a Moldovei

Banca Nationala a Moldovei

Banca Nationala a Moldovei

Опубликованные вакансий: 21

Kонтакты Работодателя

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară, piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar. În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor, precum și a atribuțiilor sale de bază, BNM își dezvoltă în continuu cadrul de reglementare, de raportare și de guvernanță instituțională.

Politica noastră de recrutare constă în selectarea în bază de concurs şi angajarea persoanelor cu experiență, dar și a absolvenților din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale etc), care prin responsabilitate, profesionalism și spirit de echipă vor contribui la atingerea obiectivelor BNM.

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei vă oferă o experiență unică de activitate și de formare profesională în cadrul băncii centrale a Republicii Moldova. BNM oferă șansa de a crește profesional, de a lucra în echipă cu cei mai buni experți din domeniu și de a contribui prin inițiativă și inovație la beneficiul tuturor cetățenilor.

,,Fiind parte a echipei BNM, vei avea satisfacția de a te afla într-un mediu dinamic, modern și profesionist, și vei contribui personal la îndeplinirea obiectivelor BNM cu impact pe întreaga societate.”

Вакансии компании Banca Nationala a Moldovei

Economist principal, pe durată determinată, Secția analiz... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului real Atribuția de bază a secției: Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității ...

Expert principal gestiune procese, pe durată determinată Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal gestiune procese, pe durată determinată Scopul general al postului: Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la ...

Economist principal, pe durată determinată, responsabil d... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal, pe durată determinată, responsabil de control și evaluare riscuri Obiectivele postului sunt: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, ...

Expert principal control și evaluare riscuri Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal control și evaluare riscuri Obiectivele postului sunt: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, ...

Expert principal, pe durată determinată, responsabil de s... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor) Cerințe minime obligatorii pentru candidați: 1) Studii şi experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu ...

Economist principal responsabil de supraveghere bancară c... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal responsabil de supraveghere bancară continuă Cerințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 ...

Expert principal responsabil de supraveghere bancară cont... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal responsabil de supraveghere bancară continuă Cerințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 ...

Jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția... Banca Nationala a Moldovei -

Jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios Scopul și atribuțiile de bază ale postului: Jurisconsultul coordonator al Direcției avizare juridica si contencios asigură îndeplinirea sarcinilor trasate şi activităților ...

Expert principal al Direcţiei decontări interbancare Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal al Direcţiei decontări interbancare Principalele atribuții: Administrează ziua operațională a sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) și a sistemului informațional de evidență contabilă (SIEC); Efectuează deschiderea și închiderea zilei operaționale ...

Economist principal al direcției combaterea spălării bani... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului: Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și ...

Expert principal al Direcției integrare europeană și rela... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal al Direcției integrare europeană și relații internaționale Scopul direcției: Direcția integrare europeană și relații internaționale îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel instituțional, a ...

Expert principal al Direcției cooperare tehnică externă ș... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal al Direcției cooperare tehnică externă și colaborare bilaterală Scopul direcției: Direcția cooperare tehnică externă și colaborare bilaterală îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel ...

Expert coordonator al Direcției cooperare tehnică externă... Banca Nationala a Moldovei -

Expert coordonator al Direcției cooperare tehnică externă și colaborare bilaterală Scopul direcției: Direcția cooperare tehnică externă și colaborare bilaterală îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel ...

Expert principal, management resurse umane Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal, management resurse umane Obiectivele postului: Asigurare a unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, salarizare și evaluarea nivelului posturilor aliniat la obiectivele strategice ...

Expert juridic al Direcției legislație bancară Banca Nationala a Moldovei -

Expert juridic al Direcției legislație bancară Cerințe minime obligatorii: Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5 (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova), ...

Contabil principal responsabil de operațiunile de logistică Banca Nationala a Moldovei -

Contabil principal responsabil de operațiunile de logistică Atribuțiile secției: Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor obligatorii de ...

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței... Banca Nationala a Moldovei -

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Obiectivele postului: Participarea la elaborarea ...

Contabil principal, operațiuni privind deplasările, credi... Banca Nationala a Moldovei -

Contabil principal, operațiuni privind deplasările, creditarea și diverse operațiuni de casă Atribuțiile secției: Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul ...

Expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor ... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TI Departamentul Audit Intern dă asigurări și oferă servicii de consiliere independente și obiective, menite să aducă o valoare adăugată și să ...

Expert principal al direcției reglementare Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal al direcției reglementare Atribuțiile direcției reglementare: Având ca scop elaborarea unui cadru normativ transparent în cadrul direcției se: avizează proiectele actelor normative elaborate în cadrul BNM și de alte autorități ...

Economist principal responsabil de reglementarea prudențială Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal responsabil de reglementarea prudențială Direcția consolidarea reglementării și autorizării financiare își exercită funcțiile de serviciu având ca scop realizarea atribuțiilor de bază aferente reglementării și autorizării activității entităților ...

Foto

Politica personal Banca Nationala a Moldovei Recrutare Banca Nationala a Moldovei Stagii de practica la Banca Nationala a Moldovei

Video