Поиск работы или резюме

Компания Banca Nationala a Moldovei

Banca Nationala a Moldovei

Banca Nationala a Moldovei

Опубликованные вакансий: 31

Kонтакты Работодателя

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară, piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar. În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor, precum și a atribuțiilor sale de bază, BNM își dezvoltă în continuu cadrul de reglementare, de raportare și de guvernanță instituțională.

Politica noastră de recrutare constă în selectarea în bază de concurs şi angajarea persoanelor cu experiență, dar și a absolvenților din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale etc), care prin responsabilitate, profesionalism și spirit de echipă vor contribui la atingerea obiectivelor BNM.

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei vă oferă o experiență unică de activitate și de formare profesională în cadrul băncii centrale a Republicii Moldova. BNM oferă șansa de a crește profesional, de a lucra în echipă cu cei mai buni experți din domeniu și de a contribui prin inițiativă și inovație la beneficiul tuturor cetățenilor.

,,Fiind parte a echipei BNM, vei avea satisfacția de a te afla într-un mediu dinamic, modern și profesionist, și vei contribui personal la îndeplinirea obiectivelor BNM cu impact pe întreaga societate.”

Вакансии компании Banca Nationala a Moldovei

Economist principal responsabil de analiza pieței valutar... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare Scopul direcției: Direcția monitorizarea riscurilor și raportare realizează responsabilitățile Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea riscurilor aferente operațiunilor investiționale ...

Economist principal evaluare riscuri financiare Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal evaluare riscuri financiare Obiectivul postului: monitorizarea și gestionarea expunerii la riscurile financiare în procesul de management al rezervelor valutare ale statului; implementarea politicii monetare prin supravegherea conformării băncilor la ...

Expert principal responsabil de supraveghere bancară cont... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal responsabil de supraveghere bancară continuă Cerințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 ...

Expert principal, pe durată determinată, responsabil de s... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor) Cerințe minime obligatorii pentru candidați: 1) Studii şi experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu ...

Economist coordonator, pe durată determinată, responsabil... Banca Nationala a Moldovei -

Economist coordonator, pe durată determinată, responsabil de control și evaluare riscuri Obiectivele postului: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese ...

Expert principal al Direcției consolidarea supravegherii ... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare Obiectivele postului sunt: Participarea la consolidarea supravegherii sectorului financiar prin desfășurarea activităților în vederea preluării de către Banca Națională a Moldovei a atribuției de ...

Economist coordonator al Direcției consolidarea supravegh... Banca Nationala a Moldovei -

Economist coordonator al Direcției consolidarea supravegherii financiare Obiectivele postului sunt: Participarea la consolidarea supravegherii sectorului financiar prin desfășurarea activităților în vederea preluării de către Banca Națională a Moldovei a atribuției de ...

Expert consultant responsabil de control și evaluare riscuri Banca Nationala a Moldovei -

Expert consultant responsabil de control și evaluare riscuri Obiectivele postului sunt: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni ...

Economist principal, responsabil de control și evaluare r... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal, responsabil de control și evaluare riscuri Obiectivele postului: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a guvernanței interne și a riscurilor, care ...

Inginer principal responsabil de suport si calitate TIC Banca Nationala a Moldovei -

Inginer principal responsabil de suport si calitate TIC Atribuții de bază ale direcției pe domenii: acces și calitate gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, ...

Tehnician - inginer coordonator Banca Nationala a Moldovei -

Tehnician - inginer coordonator Atribuțiile de bază ale direcției pe domenii: Acces și calitate gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, facilitarea utilizării serviciilor TIC, ...

Expert principal, dezvoltare proces raportare Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal, dezvoltare proces raportare Scopul sau atribuțiile direcției: Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului ...

Expert consultant în raportări Banca Nationala a Moldovei -

Expert consultant în raportări Obiectivele postului: Postul vacant face parte din Departamentul Raportări și statistică, Direcția gestionarea și dezvoltarea procesului de raportare, obiectivul principal fiind elaborarea și actualizare a taxonomiilor de ...

Economist principal, statistica datoriei externe Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal, statistica datoriei externe Obiectivele postului sunt: Postul vacant face parte din Departamentul Raportări și statistică, Direcția Statistica conturilor internaționale, obiectivul principal fiind producerea indicatorilor statistici aferenți datoriei externe publice ...

Consilier juridic, Direcția generală asistență juridică Banca Nationala a Moldovei -

Consilier juridic, Direcția generală asistență juridică Scopul și atribuțiile postului: Aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției. Acordă consultanţa juridică necesară întru asigurarea legală a ...

Consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios Banca Nationala a Moldovei -

Consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios Scopul și atribuțiile postului: Aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției. Acordă consultanţă juridică necesară întru asigurarea legală ...

Expert consultant, Direcția dezvoltarea supravegherii alt... Banca Nationala a Moldovei -

Expert consultant, Direcția dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare Cerințe minime obligatorii: Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar – economic și/sau juridic cu media generala pe anii de ...

Expert principal, Direcția reglementarea, licențierea și ... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal, Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază: Licenţierea ...

Inginer principal administrare patrimoniu Banca Nationala a Moldovei -

Inginer principal administrare patrimoniu Obiectivele postului sunt: Exploatarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare, construcție, gazele naturale fiind parte Direcției administrare patrimoniu și servicii sociale. Cerințe minime obligatorii ...

Economist coordonator, Direcția comunicarea politicii mon... Banca Nationala a Moldovei -

Economist coordonator, Direcția comunicarea politicii monetare și publicații Scopul Direcției comunicarea politicii monetare și publicații: Informarea publicului despre activitatea BNM în domeniul politicii monetare și realizării obiectivului fundamental stabilit al BNM; ...

Șef-adjunct al direcției rezoluție bancară Banca Nationala a Moldovei -

Șef-adjunct al direcției rezoluție bancară Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele: exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție; organizarea și gestionarea ...

Director-adjunct de departament, Șef direcție politică ma... Banca Nationala a Moldovei -

Director-adjunct de departament, Șef direcție politică macroprudențială Obiectivul/scopul postului: Gestionarea activității Direcției astfel încât să fie asigurată realizarea politicii macroprudențiale cu scopul de menținere a stabilității financiare. Cerințe minime obligatorii: Studii post-universitare în ...

Șef direcție modelare economică Banca Nationala a Moldovei -

Șef direcție modelare economică Obiectivul/scopul postului: Gestionarea activității Direcției astfel încât să fie efectuate modelele economice și financiare necesare pentru identificarea riscului sistemic și realizarea politicii macroprudențiale cu scopul de menținere ...

Economist principal politici macroprudențiale Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal politici macroprudențiale Obiectivul/scopul postului: Evaluarea eficienței politicii macroprudențiale realizate de Banca Națională a Moldovei și înaintarea propunerilor privind stabilirea unor instrumente macroprudențiale cu scopul de menținerea stabilității financiare. Cerințe minime ...

Economist principal analiză risc sistemic Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal analiză risc sistemic Obiectivul/scopul postului: Analiza sistemului financiar și la nivel de sectoare economice și identificarea riscurilor sistemice capabile să afecteze stabilitatea financiară. Cerințe minime obligatorii: Studii superioare de master, ciclul ...

Economist principal elaborare modele economice Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal elaborare modele economice Obiectivul/scopul postului: Elaborarea modelelor de identificare a instabilităților caracteristice sistemului financiar cu scopul de menținere a stabilității financiare. Cerințe minime obligatorii: Studii superioare de master în domeniul economic ...

Economist principal al direcției combaterea spălării bani... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului: Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și ...

Economist coordonator al direcției combaterea spălării ba... Banca Nationala a Moldovei -

Economist coordonator al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Cerințe minime obligatorii: Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul ...

Expert principal al Direcţiei consolidarea reglementării ... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal al Direcţiei consolidarea reglementării şi autorizării financiare Cerințe minime obligatorii: Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile ...

Economist principal responsabil de raportarea financiară ... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal responsabil de raportarea financiară și managerială Scopul funcției vacante: evidența costurilor pe centru de cost/venit/proiect, calcularea, verificarea și monitorizarea costurilor și prețurilor serviciilor, analiza indicatorilor financiari ai BNM, elaborarea/modificarea/completarea/avizarea ...

Expert principal al serviciului relații externe și integr... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal al serviciului relații externe și integrare europeană Serviciul relații externe și integrare europeană își desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel instituțional, a procesului ...

Foto

Politica personal Banca Nationala a Moldovei Recrutare Banca Nationala a Moldovei Stagii de practica la Banca Nationala a Moldovei

Video