Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Specialist superior Direcția autorizarea plăților

Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultura

606 vizualizări
Data publicării: 18.11.2022

                                                                                               A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției publice vacante în cadrul autorității administrative

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Denumirea funcției: specialist superior Direcția autorizarea plăților                    
Scopul și sarcinile de bază:

Scopul general al funcției: Contribuie la realizarea misiunii Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură  prin gestionarea corectă a procesului de autorizare a sumelor subvențiilor destinate solicitanților pentru dezvoltarea proiectelor în agricultură și mediul rural.

Sarcinile de bază:
1) Contribuirea la executarea obiectivelor prevăzute în Planul de acțiuni al Direcției, în domeniul său de competență;
2) Efectuarea calculelor subvențiilor cu întocmirea fișei de calcul pentru fiecare dosar în parte;
3) Elaborarea demersurilor și altor solicitări în vederea elucidării circumstanțelor incerte din cererile și dosarele de subvenționare.

Tip de angajare: nedeterminată.
Condițiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 superioare, de licență sau echivalente, în unul din domeniile:economie, finanțe, drept, agricultură, tehnic.
Cunoștințe: - de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
                     - legislația în domeniu.
Experiență profesională: minim 1 an experiență profesională în unul din domeniile sus menționate.

Documente ce urmează a fi prezentate:

copia buletinului de identitate;
copia carnetului de muncă;
cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
formularul de participare la concurs;
copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Bibliografia concursului:

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

- Legea integrității nr. 82/2017;

- Legea nr. 276/2016cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;

- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR.

Data limită de depunere a dosarului: 08 decembrie 2022 inclusiv.
Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției).
 Date de contact: Secretar al Comisiei

Pentru detalii accesați site-ul: cariere.gov.md

  • Studii: Universitare
  • Experiență: 1 - 3 ani
  • Salariu: 5000 - lei
  • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

  • Full Time
  • 02.10.2023
  • Full Time
  • 09.01.2023
  • Full Time
  • 18.12.2020
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat