Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Șef de direcție, Direcția legislație banca centrală (perioadă determinată)

Banca Nationala a Moldovei

384 vizualizări

Șef de direcție, Direcția legislație banca centrală (perioadă determinată)

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5 ; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 • Experienţă de muncă în domeniul juridic de minim 4 ani ;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului şi cunoaşterea aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii engleze;
 • Cunoşterea exigențelor de tehnică normativă;
 • Abilități de elaborare a normelor juridice și de întocmire a avizelor juridice, de argumentare, analiză și sinteză.
 • Abilități de planificare și coordonare a activității.
 • Cunoșterea cadrului regulatoriu al Uniunii Europene, internațional și național în domeniul atribuțiilor de bancă centrală (politică monetară-valutară, piețe financiare, sisteme de plăți, activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică din domeniul nebancar).

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Competențe demonstrate / experiență  în reglementarea (elaborarea, avizarea, expertizarea actelor normative pertinente) activităților din domeniul financiar (bancar/nebancar).

 

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Conducerea şi organizarea activității Direcţiei;
 2. Formularea propunerilor de lege ferenda și definitivarea proiectelor de legi inițiate de subdiviziunile Băncii Naționale;
 3. Avizarea actelor normative, elaborate de departamentele de specialitate ale Băncii Naționale, din punctul de vedere al legalității si tehnicii normative, tinînd cont de standardele internaționale și europene aplicabile. Acordarea de consultanță juridică pe marginea avizelor furnizate la proiectele de acte normative și a procesului de elaborare a actelor normative;
 4. Emiterea opiniilor juridice/avizelor asupra proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorităţi;
 5. Inițierea acțiunilor legate de cunoașterea, interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor din legislația din domeniul atribuțiilor de bancă centrală;
 6. Participarea la întruniri cu reprezentanți ai autorităților publice ale Republicii Moldova, ai sistemului bancar, ai instituțiilor internaționale și ai altor entități, în masura necesară bunei exercitari de catre Banca Nationala a functiilor și atributiilor sale;
 7. Acordarea de consultaţii şi asistenţă juridică conducerii Băncii Naţionale a Moldovei şi salariaților acesteia, în limitele domeniului de activitate a Direcţiei.

 

Termenul limită:

 • 22 august 2022

 

Bibliografie:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107/2003;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;
 • Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
 • Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
 • Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;
 • Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor;
 • Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;
 • Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată si moneda electronică;
 • Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
 • Legea nr.234/2016 privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Studii: Universitare
 • Experiență: 3 - 5 ani
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

ICS OM Iute Credit SRL
 • Full Time
 • 04.06.2019
 • Full Time
 • 01.08.2022
 • Full Time
 • 13.12.2021
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat