Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Șef al Secției poziția investițională internațională

Banca Nationala a Moldovei

417 vizualizări

Șef al Secției poziția investițională internațională

 

Atribuțiile de bază ale secției:

 • Elaborarea indicatorilor contului financiar al Balanței de plăți(parțial)(CF al BP) și elaborarea indicatorilor Poziției investiționale internaționale(PII) a statului, precum și anexelor analitice la ea.

 

Obiectivele postului:

 • Șeful secției PII organizează activitatea secției, compilează PII a statului, coordonează procesele de elaborare a indicatorilor CF al BP în responsabilitatea secției și PII, participă la elaborarea materialelor analitice tabelare și grafice trimestriale și anuale la CF al BP și PII.

 

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi experiență:

 • Studii superioare (master sau echivalent), în domeniul statistică/finanțe/economie, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 5 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective;
 • experiența de lucru de minimum 3 ani în domeniul statistic/ financiar/ contabilitate;
 • competențe în domeniul statisticii macroeconomice, cunoașterea principiilor și practicilor statistice, conturilor  internaționale;
 • vorbitor fluent al limbii române și a unei limbi străine de circulație internațională;
 • utilizator experimentat al aplicațiilor Microsoft Office;
 • este familiarizat cu legislația din domeniu.

2) Competente comportamentale:

 • Capabil să planifice, să organizeze și să coordoneze lucrul;
 • posedă abilități excelente de comunicare, receptivitate la idei noi;
 • poate lucra eficient cu volume mari de informații;
 • este capabil să aplice metode optimale pentru a asigura îndeplinirea diverselor cerințe de elaborare a indicatorilor, analiză și sinteză a informației;
 • abilitatea de însușire rapidă a metodelor noi de lucru și de asimilare a cunoștințelor în condiții de presiune de timp și exigențe înalte de calitate;
 • atitudine echidistantă, colegială, corectitudine și onestitate;
 • promovează spiritul de echipă și meritocrația;
 • responsabilitate, cooperare constructivă;
 • autonomie, spirit de inițiativă și capacitate de soluționare eficientă a problemelor.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiența de lucru în domeniul conturilor internaționale, conturilor naționale sau  a statisticilor macroeconomice;
 • abilități și competențe de lucru cu baze de date – în special interogarea datelor utilizând limbajul SQL  (probate prin certificate de instruire, certificări profesionale).
 • studii în domeniul IT ( lucru cu baze de date).

 

Principalele atribuții:

 1. Organizează și coordonează activitatea secției, asigurând îndeplinirea tuturor sarcinilor  conform planului de activitate al secției, în baza regulamentului DRS, în termenii și volumul stabilit, la calitatea scontată.
 2. compilează Poziția investițională internațională(PII) a statului.
 3. coordonează compilarea indicatorilor Contului Financiar(CF) al Balanței de plăți(BP) în responsabilitatea secției.
 4. participă la asigurarea reconcilierii indicatorilor BP,PII și datoriei externe a țării.
 5. coordonează actualizarea metodologiilor și metodelor de estimare a indicatorilor la sectoarele din cadrul secției.
 6. coordonează actualizarea periodică a meta-datelor pentru publicații și a Îndrumărilor metodologice detaliate pentru asigurarea continuității activității.
 7. organizează și coordonează activitățile de colectare a datelor primare, revizuirea/elaborarea rapoartelor necesare pentru lucrul secției.
 8. coordonează activitățile de prelucrare a surselor de date, procesele de elaborare a indicatorilor privind fluxuri și poziții în responsabilitatea secției.
 9. organizează și participă, efectuând prima etapă de control, în procesul de dublă verificare a indicatorilor elaborați de către secție.
 10. elaborează anexele la PII.
 11. coordonează elaborarea materialelor analitice la indicatorii în responsabilitatea secției pentru publicarea în cadrul Comentariilor analitice la CI și Anuarul Conturile internaționale ale Republicii Moldova și participă la etapa a doua de verificare a comentariilor analitice privind evoluția PII.
 12. participă la elaborarea prognozelor, la cercetări statistice și metodologice și elaborează diverse materiale la solicitare aferent Contului financiar la Balanței de plăți economice.

 

Termen-limită:

 • 30 septembrie 2022.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: formularul CV-ului online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

 

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 ;
 2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 4. Codul de bune practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;
 5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);
 6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Studii: Universitare
 • Experiență: 3 - 5 ani
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

 • Full Time
 • 03.03.2022
 • Full Time
 • 21.04.2022
 • Full Time
 • 11.03.2022
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat