Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Șef al direcției generale asistență juridică

Banca Nationala a Moldovei

148 vizualizări

Șef al direcției generale asistență juridică

Scopul și atribuțiile postului:

Șeful Direcției generale asistență juridică trebuie să posede următoarele abilităţi:

 • Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi avansate de analiză și sinteză, abilități excelente de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize)
 • aptitudini bune de comunicare si de a stabili relații de lucru bazate pe cooperare;
 • capacitate bine dezvoltată de a gestiona mai multe activități concomitent, precum și de a-și desfășura activitatea cu respectarea unor termene restrânse.


Domeniul de activitate al Direcției generale asistență juridică:

 • avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.);
 • emiterea opiniilor juridice și acordarea de consultanță juridică în domeniile: supravegherea valutară; supravegherea prestatorilor de servicii de plată; prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; piețe financiare; politică monetară; managementul continuității activității și securității informației; licențierea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică; stabilitate financiară;  cercetări economice și aplicate; relații externe și integrarea europeană; comunicare și presă.
 • reprezentarea și susținerea apărărilor necesare în interesele BNM în ședințele de judecată.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9 si studii de master în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9.
 2. Experienţă profesională dovedită de minim 7 ani în domeniul juridic, dintre care cel puțin 4 ani în domenii  similare asistenței și consultanței juridice necesare BNM.
 3. Experiență relevantă pentru coordonarea activității unei echipe (experiență în conducerea unei echipe juridice, în domeniul managementului resurselor umane, coordonarea unor proiecte desfășurate în echipă etc.).
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a dovezii privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă nu pot fi furnizate niciunul dintre aceste documente, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

 

Termen-limită:

 • 31 ianuarie 2023

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică..

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Bibliografie de referință:

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Cod civil al Republicii Moldova, Cartea I, II şi III;
 4. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 5. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;
 6. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000  privind accesul la informaţie;
 7. Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
 8. Legea nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară;
 9. Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 10. Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor  in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si modul de aplicare a sanctiunilor
 11. Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Studii: Universitare
 • Experiență: 5 - 10 ani
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

 • Full Time
 • 01.12.2022

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor
 • Full Time
 • 06.01.2023
 • Full Time
 • 18.08.2022
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat