Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul Juridic

Banca Nationala a Moldovei

159 vizualizări

Jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul Juridic

Scopul și atribuțiile postului:

 • Jurisconsultul coordonator al Direcției avizare juridica si contencios asigură îndeplinirea sarcinilor trasate şi activităților atribuite Direcției, în special acordă asistență și consultanța juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM.

Domeniul de activitate al Direcției avizare juridică și contencios:

 • Avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, autorizații, permisiuni, aprobări, ordonanţe etc.), emiterea opiniilor juridice și acordarea consultanței juridice în domeniile de supraveghere și rezoluție bancară, autorizare a operațiunilor valutare, reprezentarea și susținerea apărărilor în interesele BNM în ședințele de judecată.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 8,5.
 2. Experiența profesională (vechime în muncă) dovedită de cel puțin un an în domeniul juridic, dobândită după obținerea diplomei de licență;
 3. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a documentului privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă niciunul dintre aceste documente nu poate fi prezentat, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe:

 • Cunoștințe temeinice în domeniul dreptului, abilități bune de comunicare și argumentare, de analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice.

 

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

 

Termenul-limită:

 • 19 decembrie 2022.

 

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

 

Recomandăm să fie consultată bibliografie înainte de concurs:

Bibliografie:

 1. Constituția Republicii Moldova
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018
 3. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
 4. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutara
 5. Legea nr.982/2000  privind accesul la infomaţie
 6. Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor
 7. Legea nr.232/2016 privind redresarea si rezoluția băncilor
 8. Codul civil al RM nr.1107/2003
 9. Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni
 10. Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Studii: Universitare
 • Experiență: fără experiență
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

ProCredit Bank S.A.
 • Full Time
 • 23.05.2022
 • Full Time
 • 01.12.2022
 • Full Time
 • 27.05.2019
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat