Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Expert principal, Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți

Banca Nationala a Moldovei

436 vizualizări

Expert principal, Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți

Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază:

 1. Licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari;
 2. Reglementarea: activităţii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică; prestării serviciilor de plată şi utilizării instrumentelor de plată fără numerar; emiterii şi utilizării monedei electronice, precum şi emiterea altor reglementări relevante în conformitate cu Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică şi altor acte normative în vigoare;
 3. Reglementarea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare;
 4. Reglementarea activității sistemului automatizat de plăți interbancare (în continuare pe text SAPI) și a participanților din cadrul acestuia;
 5. Dezvoltarea sistemelor și instrumentelor de plată din Republica Moldova.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar – economic și/sau juridic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;
 2. Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
 3. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 5. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
 6. Alte abilități și atitudini:

 

Principalele atribuții:

 1. Licențierea prestatorilor de servicii de plată nebancari;
 2. Elaborarea şi actualizarea actelor normative ce ţin de licențierea și reglementarea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică;
 3. Colectarea și sistematizarea informației cu privire la necesitatea actualizării sau elaborării actelor normative cu privire la prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică, la instrumentele de plată fără numerar și funcționarea SAPI;
 4. Examinarea cadrului legal UE legat de domeniul serviciilor de plată și elaborarea propunerilor de transpunere a cadrului UE în legislația autohtonă;
 5. Elaborarea propunerilor cu privire la facilitarea utilizării instrumentelor de plată fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova;
 6. Executarea lucrărilor curente în cadrul direcției în conformitate cu actele normative ale Băncii Naționale şi legislația Republicii Moldova.

 

Termen-limită:

 • 4 aprilie 2023

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Bibliografie de referință:

disponibilă pe site-ul www.bnm.md:

 1.  Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 2.  Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 217 din 16.08.2019;
 3.  Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019;
 4.  Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari nr. 159 din 05 iunie 2019;
 5.  Regulament cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 158 din 5 iunie 2019;
 6.  Regulament privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017;
 7.  Regulament cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013;
 8.  Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Naționalăa Moldovei (BNM),în calitate de bancăcentralăa statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară,piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar.În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și ...

 • Studii: Universitare
 • Experiență: fără experiență
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

Banca Nationala a Moldovei
 • Full Time
 • 16.03.2023
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat