Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Economist principal responsabil de producerea indicatorilor aferenți comerțului exterior cu mărfuri

Banca Nationala a Moldovei

132 vizualizări

Economist principal responsabil de producerea indicatorilor aferenți comerțului exterior cu mărfuri

Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora. Atribuțiile principale ale secției sunt elaborarea indicatorilor Contului curent și de capital al Balanței de plăți a statului.

Obiectivele postului:

Economistul principal produce indicatorii aferenți comerțului exterior cu mărfuri, gestionează baza de date respectivă și elaborează selecții prin interpelări directe la bazele de date.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii economice superioare (master sau echivalent), cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova);  În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
2. Experiența profesională de minim 1 an, în domeniul statisticii sau macroeconomiei;
3. Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice;
4. Utilizator avansat al bazelor de date, aplicațiilor de calcul;
5. Utilizator avansat al aplicațiilor Microsoft Office;
6. Vorbitor fluent al limbii de stat și cunoașterea medie a limbii engleze;
7. Familiarizat cu legislația din domeniu;
8. Competențe:  integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Cerințe suplimentare
(vor constitui un avantaj):

1. Experiența de lucru în domeniul statistic, a macroeconomiei;
2. Posedarea tehnicilor de modelare, prognoză;
3. Vorbitor fluent al unei limbi străine de circulație internațională.

Principalele atribuții ale economistului principal al Secției compilarea balanței de plăți, Direcția statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică:

• Gestionează segmentul statistic al bazei de date a comerțului exterior cu bunuri, actualizează datele acesteia și clasificatoarele, elaborează caietele de sarcini, rapoartele noi, algoritmii de producere a indicatorilor;
• Elaborează indicatorii macroeconomici privind mărfurile generale în baza balanței de plăți, mărfurile negociate peste hotare și aurul nemonetar;
• Organizează sursele de date. Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor și elaborare a unor noi formulare, precum și executarea cercetărilor în teren;
• Colectează și prelucrează sursele de date; contrapune, validează și verifică indicatorii statistici aferenți comerțului exterior cu bunuri;
• Elaborează metodologii;
• Elaborează estimări;
• Participă la compilarea statisticii sectorului extern;
• Participă la diseminarea datelor;
• Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și producere a statisticii balanței de plăți a statului;
• Participă la procesul de control intern al calității datelor.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 

- 25 mai 2022.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos:

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 ;

2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

4. Codul de bune practici al statisticilor europene;

5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);

6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

  • Studii: Universitare
  • Experiență: 3 - 5 ani
  • Salariu: Negociabil
  • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat