Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Economist principal responsabil de cercetări, analize, publicaţii

Banca Nationala a Moldovei

730 vizualizări
Data publicării: 29.11.2020

Cerințe minime obligatorii față de candidați:

1) Studii şi calificări:

Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau informaticii economice);
Experiența de lucru în statistică, economie de minimum 1 an;
Abilități bune de analiză statistică. Utilizator avansat al registrelor de calcul şi bazelor de date. Cunoașterea SQL va constitui un avantaj;
Capacitate de prelucrarea a volumelor mari de informație;
Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;
Cunoașterea limbii de stat și limbii engleze la un nivel cel puțin B1;

2) Competențe comportamentale

- Capacitate de a lucra independent, sub presiunea  termenelor limită;

- Acuratețe în calcule;

- Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

Nu sunt obligatorii, dar constituie avantaj următoarele calificări:

Studii de masterat;
Experiența de lucru într-o instituție financiară, sau în domeniul macroeconomiei;
Cunoştinţele în domeniul BigData;
Cunoştinţele în domeniul macroeconomiei;
Posedarea tehnicilor de modelare, prognoză;

Principalele atribuții ale economistului principal al Secţiei cercetări, analize, publicaţii, Direcţia statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică:

- Colectează, verifică şi analizează datele primare, ce ţin de  (1) veniturile primare din investiţii (investiții directe, de portofoliu, alte investiţii, venituri aferente activelor oficiale de rezervă), (2)  alte venituri primare (impozite pe producție și pe import, subsidii și renta) și (3) serviciile de intermediere financiară indirect măsurate.

- Elaborează estimări;

- Participă la compilarea statisticii sectorului extern;

- Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor şi elaborare a unor noi formulare, precum şi executarea cercetărilor în teren;

- Participă la dezvoltarea sistemului informaţional de colectare şi producere a statisticii balanţei de plăţi a statului;

- Participă la procesul de control intern al calităţii datelor.

 

 În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Termenul pentru limită depunerea CV-urilor: 08.12.2020.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Recomandăm să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 Bibliografie:

Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009;
Codul de bune practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;
Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională (http://www.bnm.md/ro/content/conturile-internationale-metodologia-de-compilare-si-baza-informationala.

 

 Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1) Test practic la calculator în privința cunoștințelor tehnice;

2) Test scris de analiză a statisticii sectorului extern și de limbă engleză;

3) Interviu profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde criteriilor referitoare la cunoştinţele de specialitate, aptitudinile profesionale și competențele comportamentale.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

  • Studii: Masterat
  • Experiență: 1 - 3 ani
  • Salariu: Negociabil
  • Program de lucru: Full-time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

  • Full Time
  • 06.11.2019
  • Full Time
  • 26.01.2021

Business & Finance Consulting
  • Full Time
  • 04.02.2021
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

vip
Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat