Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Economist principal responsabil de cercetări, analize, publicaţii

Banca Nationala a Moldovei

328 vizualizări

Economist principal responsabil de cercetări, analize, publicaţii

Atribuțiile secției Cercetări, analize, publicații  sunt:

 • elaborarea comentariilor analitice și altor publicații și buletine statistice privind evoluția conturilor internaționale și diseminarea indicatorilor CI și publicațiilor analitice aferente.

 

Obiectivele postului:

 • Economistul principal actualizează, analizează, îmbunătățește și diversifică metodele de prezentare a statisticii sectorului extern pe segmentul fluxuri și poziții financiare internaționale.

 

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi calificări:

 • Studii economice superioare (master sau alt echivalent) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 4 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 • Experienţă de minim 2 ani în domeniul finanțelor, statisticii, economiei;
 • Cunoştinţe în domeniul statisticii macroeconomice, conturilor internaționale;
 • Utilizarea la nivel avansat a aplicațiilor Microsoft Office și aplicațiilor de calcul;
 • Vorbește fluent limba română, cunoaşte limba engleză și rusă la nivel mediu-avansat;
 • Familiarizat cu legislația în domeniu;
 • Competențe: abilități excelente de comunicare, în mod special expunere în scris; lucru eficient cu volume mari de informații; perseverență, învățare și dezvoltare continuă; responsabilitate, onestitate, autonomie, spirit de inițiativă și capacitate de soluționare a problemelor; lucru în echipă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experienţa de lucru în domeniul macroeconomiei, statisticii macroeconomice;
 • Cunoașterea softurilor statistice și econometrice;
 • Vorbitor fluent de engleză și/sau rusă.

 

Principalele atribuții:

 1. Colectează şi analizează informaţia necesară elaborării comentariilor analitice privind evoluția conturilor internaționale din diverse surse: baza de date WEO (FMI), CDIS (FMI), Statbank (BNS), Comtrade (ONU), OECD.Stat, UNCTAD.Stat, WTO Statistics, baza de date a operaţiunilor bancare internaționale, baza de date a declaraţiilor vamale; informaţii de la ministere, instituţii şi agenţii de resort, rapoartele altor subdiviziuni ale BNM;
 2. Analizează tabelele de lucru elaborate de responsabilii pe sectoare pentru fluxuri și poziții fianaciare;
 3. Creează și menține actualizate seriile dinamice ale indicatorilor statistici aferenți analizei fluxurilor și stocurilor financiare internaționale;
 4. Elaborează materialele analitice trimestriale și anuale aferente conturilor internaționale, compartimentele ”Balanța de plăți – contul financiar” și ”Poziția investițională internațională”;
 5. Verifică corectitudinea altor compartimente din materialul analitic aferent conturilor internaționale;
 6. Participă la elaborarea statisticii ajustată sezonier;
 7. Participă la elaborarea Anuarului statistic ”Conturile internaționale ale Republicii Moldova;
 8. Participă la elaborarea altor materiale analitice din cadrul BNM, precum și la solicitarea instituțiilor de stat sau internaționale;
 9. Participă la diseminarea pe pagina web oficială a BNM a materialelor analitice și datelor privind conturile internaționale;
 10. Colaborează cu Departamentul Tehnologii Informaționale în vederea informatizării activităților de analiză și diseminare a statisticii sectorului extern.

 

Termen-limită:

 • 22 septembrie 2022.

 

Recomandăm insistent consultarea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la interviu:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 4. Codul de bune practici al statisticilor europene;
 5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);
 6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Studii: Universitare
 • Experiență: 1 - 3 ani
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

HR Consulting
 • Full Time
 • 10.01.2022

BC COMERTBANK SA
 • Full Time
 • 18.12.2020
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat