Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Banca Nationala a Moldovei

511 vizualizări

Economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Obiectivele postului sunt:

 • Participarea la consolidarea supravegherii sectorului financiar prin desfășurarea activităților în vederea preluării de către Banca Națională a Moldovei a atribuției de supraveghere a participanților profesioniști la piața asigurărilor și a Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA).

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

 1. Studii și experiență:
  -         Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 3 ani în domeniul financiar-economic. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;
  -         Experiență de minim un an în domeniul financiar –economic, experiența în domeniul asigurărilor va constitui un avantaj;
  -         Cunoaşterea principiilor unei supravegheri eficiente;
  -         Cunoştinţe generale cu privire la asigurarea supravegherii prudențiale în domeniul asigurărilor;
  -         Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
  -         Cunoaşterea limbii engleze, la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);
  -         Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă.
   
 2.  Competențe comportamentale:
  -         Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
  -         Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;
  -         Cunoștințe suficiente pentru o bună înțelegere a riscurilor la care se pot expune participanții profesioniști la piața asigurărilor și BNAA.

 

Principalele atribuții funcționale:

 • Studierea  cadrului normativ autohton (primar și secundar) și cadrului normativ european aferent domeniului de supraveghere a participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA și înaintarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului normativ autohton aferent acestui domeniu;
 • Participarea la diverse activități (întruniri/strategii/planuri de acțiuni) aferente transferului de competențe către BNM ce țin de domeniul supravegherii  participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA;
 • Participarea la elaborarea proceselor, regulamentelor și procedurilor interne aferente supravegherii participanților profesioniști la piața asigurărilor și  BNAA;
 • Identificarea necesitaților de relații de cooperare naționale și internaționale în domeniul supravegherii participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA.

Termen-limită:

 • 14 decembrie 2023

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică..

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Bibliografie:

1. LEGEA nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
2. LEGEA nr. 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
3. LEGEA nr. 106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule;
4. LEGEA nr. 178 din 11.09.2020 pentru modificarea unor acte normative;
5. LEGEA nr. 129 din  13.07.2018 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Naționalăa Moldovei (BNM),în calitate de bancăcentralăa statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară,piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar.În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și ...

 • Studii: Universitare
 • Experiență: 3 - 5 ani
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

 • Full Time
 • 01.12.2023
 • Full Time
 • 01.12.2022

HR OFFICIU
 • Full Time
 • 19.02.2023
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat