Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Economist coordonator responsabil de monitorizarea transparenței acționarilor.

Banca Nationala a Moldovei

623 vizualizări
Data publicării: 03.04.2020

Atribuțiile Secţiei monitorizarea transparenței acționarilor, Departamentul supraveghere bancară:

-         Asigurarea urmăririi respectării în mod permanent a cerințelor privind calitatea acționariatului stabilite în legislația în domeniu, a identificării eventualelor activități concertate ale acționarilor în raport cu banca fără a se declara ca atare și fără aprobarea prealabilă a Băncii Naționale.

Obiectivul postului:

-         Monitorizarea continuă a evoluției în structura acționariatului în dependenţă de băncile atribuite și verificarea oricăror suspiciuni aferente deținătorilor direcți/indirecți de dețineri în capitalul social al băncilor, inclusiv beneficiarilor efectivi ai deținerilor în capitalul social al băncilor în vederea asigurarea cunoașterii identității beneficiarilor efectivi finali ai deținătorilor de dețineri în capitalul social al băncilor precum și cunoașterii nivelului de transparență al acestora.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare.
- Cunoştinţe cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova.
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de la nivel de utilizator și cunoașterea cel puțin medie a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point.
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel mediu.
- Competențe:  integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către învățare și dezvoltare continua, spirit de inițiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate.
- Abilități de gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi.

Principalele atribuții funcţionale:

- Efectuează controlul respectării de către bănci și acționarii acestora a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare.
- Examinează informațiile prezentate de către deţinătorii direcți sau indirecți de dețineri în capitalul social al băncii și monitorizează schimbările parvenite în structura acționariatului, inclusiv schimbarea beneficiarilor efectivi.
- Examinează informațiile despre orice dobândire sau înstrăinare directă sau indirectă a deținerilor în capitalul social al băncii şi despre orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobândire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea legii şi a actelor normative ale Băncii Naționale.
- Monitorizează respectarea de către deținătorii de dețineri în capitalul social al băncii a cerințelor privind calitatea acționariatului.
- Evaluează deținătorii de dețineri în capitalul social al băncilor prin prisma criteriilor de calitate și activitate concertată.
- Alte atribuții conform fișei postului.

Termenul pentru depunerea CV-urilor va fi de până la 15.05.2020.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.
- Legea privind societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997.
- Regulamentul cu privire la deținerile în capitalul social al băncii nr.127 din 27.06.2013.
- Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor nr.130 din 04.07.2013.
- Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor aprobat prin HCE al BNM nr.322 din 20.12.2018.

  • Studii: Universitare
  • Experiență: fără experiență
  • Salariu: Negociabil
  • Program de lucru: Full-time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

Business & Finance Consulting
  • Full Time
  • 02.06.2020

BC Eximbank SA
  • Full Time
  • 01.10.2019
  • Full Time
  • 20.02.2020
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

vip
Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat