Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Contabil principal responsabil de operațiuni interne

Banca Nationala a Moldovei

143 vizualizări

Contabil principal responsabil de operațiuni interne

 

Atribuțiile secției:

 • Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; înregistrarea operaţiunilor privind delegarea, pregătirea și perfecționarea personalului BNM; întocmirea şi prezentarea după destinaţie a rapoartelor şi dărilor de seamă statistice perfectate în cadrul secției; efectuarea şi înregistrarea sistematică în evidenţa contabilă a operaţiunilor patrimoniale privind: achiziţionarea imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, materialelor consumabile, stocurilor, amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, serviciile contractate și prestate BNM, executarea lucrărilor.

 

Obiectivele postului:

 • Participarea la perfectarea şi realizarea tuturor operațiunilor de logistică aferente achiziționării imobilizărilor corporale și necorporale obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, bunurilor materiale, stocurilor, uzurii (amortizării), prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, formării şi diminuării provizionului pentru deprecierea stocurilor în conformitate cu Planul de conturi al BNM precum și alte activități conexe acestora.

Contabilul principal pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

 • eficienţă sporită;
 • cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF;
 • dezvoltare profesională continuă;
 • creşterea calităţii activităţii.

 

Cerințe minime obligatorii:

Studii superioare în domeniul evidenţei contabile, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

 1. Studii superioare în domeniul evidenţei contabile, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare ( aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Experienţă de minim 1 an în domeniul evidenței contabile sau financiar-bancar;
 3. Cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile și evidenţei fiscale;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii de stat;
 5. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;
 6. Adaptarea sporită la modificările operate în derularea activității atît la nivel operațional, cît și la nivel de sistem informațional;
 7. Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: studii post universitare, limba engleză.

 

Principalele atribuții:

 • Înregistrarea sistematică în evidența contabilă în conformitate cu SIRF şi politicile contabile ale BNM, a operaţiunilor economice și financiare privind remunerațiile salariaților BNM, decontările cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, acordarea creditelor, delegarea, pregătirea și perfecționarea personalului  BNM;
 • Înregistrarea sistematică în evidența contabilă în conformitate cu SIRF şi politicile contabile ale BNM, a operaţiunilor economice și financiare privind operațiunile cu numerar în cadrul BNM și operațiunilor aferente monedelor comemorative și jubiliare;
 • Întocmirea dărilor de seamă aferente veniturilor şi impozitelor reţinute angajaţilor şi pensionarilor BNM, conform Codului Fiscal, certificatelor aferente salarizării şi prezentarea acestora după destinaţie;
 • Întocmirea şi prezentarea după destinaţie a rapoartelor şi dărilor de seamă fiscale și statistice;
 • Participarea la seminare organizate de alte instituții în aspecte ce țin de activitatea Secției, perfecționarea sistematică a nivelului personal de calificare al activităţii profesionale.
 • Participarea la elaborarea caietelor de sarcini privind automatizarea operațiunilor Secției și realizarea acțiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informațional de evidență contabilă.

 

Termen-limită:

 • 18 mai 2022.

 

Recomandăm să consultaţi bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 297-300, art.544 din 30.10.2015);
 2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, cu modificările și completările ulterioare;
 3. IAS 19 Beneficiile angajaților
 4. Codul Muncii al RM;
 5. Codul Fiscal al RM;
 6. Legea Nr. 489 din 08-07-1999 privind sistemul public de asigurări sociale
 7. Legea Nr. 1585 din 27-02-1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
 8. Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
 9. Hotărârea Guvernului  697 din 22-08-2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de  întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări
 10. HG nr.10 din 05.01.2012 cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Studii: Universitare
 • Experiență: 1 - 3 ani
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

 • Full Time
 • 02.10.2017

Melitax Grup SRL
 • Full Time
 • 16.05.2019
 • Full Time
 • 06.06.2019
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat