Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Consultant principal, Direcția juridică (perioadă determinată)

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor

1303 vizualizări
Data publicării: 11.06.2024

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) este în așteptarea a unui coleg/ă pentru funcția de Consultant principal, Direcția juridică (perioadă determinată).

ANSC este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, având competența soluționării contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziție în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

În calitatea de Consultant principal al Direcției juridice, sarcinile de bază ale funcţiei sunt:
1. Formularea avizelor la proiectele de acte normative înaintate Agenției.
2. Asigurarea asistenței juridice a completelor de soluționare a contestațiilor, precum și participarea la procesul elaborării proiectelor deciziilor privind soluționarea contestațiilor.
3. Întocmirea proiectelor de acte administrative sau a demersurilor pentru asigurarea exercitării atribuțiilor completelor de soluționare a contestațiilor.
4. Participarea la elaborarea rapoartelor anuale de performanță ale Agenției cu privire la cazurile de soluționare a contestațiilor.
5. Acordarea consultanței și informarea permanentă a conducerii Agenției cu privire la modificarea actelor legislative aferente domeniului de soluționare a contestațiilor și achiziții publice.

Cerinţe specifice pentru candidat:

 1. Studii superioare finisate în drept, studii de masterat/doctorat în drept vor servi un avantaj;
 2. Experiență profesională în domeniul juridic - 2 ani;
 3. Cunoașterea cadrului legal din domeniul civil, administrativ, achizițiilor publice, cunoștințe în domeniul achizițiilor din sectorul utilităților și concesiunilor de lucrări și servicii va constitui un avantaj;
 4. Experiență în domeniul achizițiilor publice și formularea/soluționarea contestațiilor, examinarea petițiilor, precum și reprezentarea intereselor instituției/entității în instanță de judecată va constitui un avantaj;
 5. Experiență de lucru în sectorul public va servi un avantaj;
 6. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 7. Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor, de comunicare eficientă (verbal/scris), planificare, lucru în echipă, instruire.

Agenția oferă:

1. Salariul stabil, achitat în termen, în cuantum:
- De la 11 750 lei (în dependență de vechime);
- Spor lunar - 1 300 lei;
- Spor lunar pentru performanță de până la 10% din salariul de funcție;
- Gradul de calificare (lunar) conferit funcționarilor publici;
- Premii unice de sărbători;
- Premiul anual.
2. Angajare oficială;
3. Echipă dinamică și profesionistă;
4. Concediu anual de odihnă - de la 35 zile calendaristice;
5. Acumularea experienței și creșterea profesionalismului;
6. Posibilitatea de a studia toate subtilitățile profesiei;
7. Mediu de lucru confortabil și prietenos;
8. Spațiu de muncă dotat cu toate cele necesare;
9. Oficiu modern în sectorul Centru al mun. Chișinău. 

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
1. Formularul de participare (https://cariere.gov.md/ckfinder/files/Formular_de_participare_cariere_gov_md.docx);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare
4. Copia carnetului de muncă și certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019;
5. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
(https://www.ansc.md/sites/default/files/document/attachments/declaratie_pe_proprie_raspundere_model.doc).

Termenul de depunere a dosarului: 24.06.2024, ora 17:00

Dacă ai citit acest anunț, te entuziasmează ideea de a face parte dintr-o echipă profesionistă și te potrivești perfect cu cerințele noastre, expediază dosarul de concurs la e-mail-ul resurse.umane@ansc.md sau la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4, bir. 401.

Pentru detalii: 022 820 653 sau la adresa https://cariere.gov.md/ro/job/consultant-principal-perioada-determinata/20487, unde vei găsi informație privind condițiile de participare la concurs și bibliografia concursului pentru proba scrisă.

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor

Despre companie

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilora fost instituită în conformitate cu legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice fiind o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care ...

Domeniu

 • Studii: Universitare
 • Experiență: 1 - 3 ani
 • Salariu: 11000 - 13000 lei
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor
 • Full Time
 • 20.04.2021
 • Full Time
 • 18.08.2022
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat