Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Compania InoxPlus

Companii de top care publică joburi pe site-ul nostru

InoxPlus

InoxPlus

Joburi publicate: 7

Contactele Аngajatorului

Despre companie

Inox Plus - частная компания из Республики Молдова, основанная в 2011 году Дмитрием Коваленко, который также является директором компании.

Inox Plus вскоре стал одним из важнейших экономических агентов в области национального распространения полуфабрикатов, промышленных товаров и аксессуаров из нержавеющей стали. Компания обладает внушительными возможностями хранения материалов на складах в Кишиневе, собственной логистической сетью и командой высококвалифицированных и опытных специалистов в этой области. Как в основном офисе, так и на существующих складах в стране у нас имеется значительный запас материала из нержавеющей стали.

Компания Inox Plus специализируется на:

- производство резервуаров, цистерн и других типов сосудов из нержавеющей стали;

- Производство мебели из нержавеющей стали и импорт оборудования HoReCa;

- Торговля сырьем из нержавеющей стали.

Мы своевременно предоставляем другие виды нержавеющей стали под заказ. Мы предлагаем нашим нынешним и будущим потребителям качественное партнерство и решения, которые им необходимы для оптимизации стоимости использования наших продуктов, как с технической, так и с точки зрения услуг. Полностью осознавая, что наш успех основан на опыте, таланте и мотивации нашего персонала, мы стремимся поддерживать рабочую среду, в которой безопасность является правилом номер один.

 

Inox Plus este o companie privată din Republica Moldova, fondată în 2011, de către Dumitru Covalenco, care este și directorul companiei.

Întreprinderea Inox Plus a devinit în scurt timp unul dintre cei mai importanţi agenți economici în domeniul distribuţiei la nivel naţional a semifabricatelor, produselor industriale şi accesoriilor din oţeluri inoxidabile. Compania dispune de o capacitate impresionantă de stocare a materialelor în depozitele din Chișinău, o reţea logistică proprie şi o echipă de profesionişti cu înaltă calificare şi experienţă în acest domeniu. Atât la sediu cât şi la depozitele existente în ţară deţinem un stoc considerabil de material din inox.

Compania Inox Plus este specializată în:

- Producerea rezervoarelor, cisterne și alte tipuri de vase din Inox;

- Producerea mobilierului din INOX și importul de utilaje HORECA;

- Comerțul cu materie primă din INOX.

La comandă asigurăm în timp util şi alte tipuri de inox. Oferim consumatorilor noştri actuali şi viitori un parteneriat de calitate şi soluţiile de care aceştia au nevoie pentru a optimiza costul folosind produsele noastre, atât din punct de vedere tehnic cât şi al servicilor. Pe deplin conştienţi de faptul că succesul nostru este bazat pe experienţă, pe talentul şi motivaţia personalului nostru, ne străduim să menţinem un mediu de lucru unde siguranţa este regula numărul unu. 

 

Locuri de muncă ale companiei InoxPlus