Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Compania Banca Nationala a Moldovei

Banca Nationala a Moldovei

Banca Nationala a Moldovei

Joburi publicate: 27

Contactele Аngajatorului

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară, piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar. În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor, precum și a atribuțiilor sale de bază, BNM își dezvoltă în continuu cadrul de reglementare, de raportare și de guvernanță instituțională.

Politica noastră de recrutare constă în selectarea în bază de concurs şi angajarea persoanelor cu experiență, dar și a absolvenților din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale etc), care prin responsabilitate, profesionalism și spirit de echipă vor contribui la atingerea obiectivelor BNM.

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei vă oferă o experiență unică de activitate și de formare profesională în cadrul băncii centrale a Republicii Moldova. BNM oferă șansa de a crește profesional, de a lucra în echipă cu cei mai buni experți din domeniu și de a contribui prin inițiativă și inovație la beneficiul tuturor cetățenilor.

,,Fiind parte a echipei BNM, vei avea satisfacția de a te afla într-un mediu dinamic, modern și profesionist, și vei contribui personal la îndeplinirea obiectivelor BNM cu impact pe întreaga societate.”

Locuri de muncă ale companiei Banca Nationala a Moldovei

Economist principal, pe durată determinată, Secția analiz... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului real Atribuția de bază a secției: Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității ...

Expert principal planificare strategică Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal planificare strategică Obiectivul/scopul postului: Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de planificare strategică, aliniat la obiectivele strategice ale băncii. Cerințe minime obligatorii: Studii superioare în domeniul ...

Expert principal responsabil de supraveghere bancară cont... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal responsabil de supraveghere bancară continuă Cerințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 ...

Economist coordonator, pe durată determinată, responsabil... Banca Nationala a Moldovei -

Economist coordonator, pe durată determinată, responsabil de control și evaluare riscuri Obiectivele postului: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese ...

Expert principal control și evaluare riscuri Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal control și evaluare riscuri Obiectivele postului sunt: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, ...

Expert principal responsabil de evaluarea riscurilor afer... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobile Obiectivele postului sunt: Participarea în cadrul controalelor pe teren asupra activităţii băncilor, precum și asupra respectării de către acestea a cerinţelor legislaţiei ...

Economist principal, pe durată determinată, responsabil d... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal, pe durată determinată, responsabil de control și evaluare riscuri Obiectivele postului sunt: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, ...

Economist principal responsabil de elaborarea statisticil... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice din cadrul contului curent al Balanței de plăți a Republicii Moldova (venituri secundare și contul de capital) Obiectivele postului sunt: Postul vacant face parte ...

Expert principal, reglementare și licențiere sisteme de p... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal, reglementare și licențiere sisteme de plăți Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază: licenţierea societăților emitente de monedă electronică şi societăților de plată; reglementarea ...

Expert principal, supravegherea și monitorizarea sistemel... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal, supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată Atribuțiile Direcției: Supravegherea sistemelor de plăți și decontări, care cad sub incidența supravegherii efectuate de Banca Naţională a Moldovei; Supravegherea instrumentelor de ...

Economist coordonator analiză risc sistemic Banca Nationala a Moldovei -

Economist coordonator analiză risc sistemic Obiectivul / scopul postului: Analiza sistemului financiar și la nivel de sectoare economice și identificarea riscurilor sistemice capabile să afecteze stabilitatea financiară. Cerințe minime obligatorii: Studii superioare de ...

Expert principal al Direcției cooperare tehnică externă ș... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal al Direcției cooperare tehnică externă și colaborare bilaterală Scopul direcției: Direcția cooperare tehnică externă și colaborare bilaterală îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel ...

Economist principal responsabil de raportarea financiară ... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal responsabil de raportarea financiară și managerială Scopul funcției vacante: evidența costurilor pe centru de cost/venit/proiect, calcularea, verificarea și monitorizarea costurilor și prețurilor serviciilor, analiza indicatorilor financiari ai BNM, elaborarea/modificarea/completarea/avizarea ...

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței... Banca Nationala a Moldovei -

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Obiectivele postului: Participarea la elaborarea ...

Contabil coordonator, responsabil de operațiuni monetar-v... New Banca Nationala a Moldovei -

Contabil coordonator, responsabil de operațiuni monetar-valutare Atribuțiile secției: Atribuțiile secției reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi ...

Jurisconsult principal al direcției rezoluție bancară Banca Nationala a Moldovei -

Jurisconsult principal al direcției rezoluție bancară Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele: Exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție; Organizarea și ...

Expert principal responsabil de supraveghere TIC și secur... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal responsabil de supraveghere TIC și securitatea informației Obiectivele postului: exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată; implementează și ...

Economist principal al Direcției consolidarea supravegher... Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare Obiectivele postului sunt: Participarea la consolidarea supravegherii sectorului financiar prin desfășurarea activităților în vederea preluării de către Banca Națională a Moldovei a atribuției de ...

Expert principal, Direcția dezvoltarea supravegherii alto... Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal, Direcția dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare Cerințe minime obligatorii: Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul economic financiar –bancar și/sau juridic; Experiență de minim 1 an în domeniul ...

Consilier juridic, Direcția generală asistență juridică Banca Nationala a Moldovei -

Consilier juridic, Direcția generală asistență juridică Scopul și atribuțiile postului: Aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției. Acordă consultanţa juridică necesară întru asigurarea legală a ...

Consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios Banca Nationala a Moldovei -

Consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios Scopul și atribuțiile postului: Aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției. Acordă consultanţă juridică necesară întru asigurarea legală ...

Jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția... Banca Nationala a Moldovei -

Jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios Scopul și atribuțiile de bază ale postului: Jurisconsultul coordonator al Direcției avizare juridica si contencios asigură îndeplinirea sarcinilor trasate şi activităților ...

Economist principal, responsabil de autorizarea financiară Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal, responsabil de autorizarea financiară Direcția consolidarea reglementării și autorizării financiare își exercită funcțiile de serviciu având ca scop realizarea atribuțiilor de bază aferente reglementării și autorizării activității entităților ...

Economist principal responsabil de reglementarea prudențială Banca Nationala a Moldovei -

Economist principal responsabil de reglementarea prudențială Direcția consolidarea reglementării și autorizării financiare își exercită funcțiile de serviciu având ca scop realizarea atribuțiilor de bază aferente reglementării și autorizării activității entităților ...

Jurisconsult principal responsabil de legislație bancară Banca Nationala a Moldovei -

Jurisconsult principal responsabil de legislație bancară Obiectivele postului: Examinarea şi avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor de acte normative elaborate de către Banca Naţională a Moldovei în domeniile aferente activității bancare ...

Expert principal - ghid al sălii de expoziție a BNM Banca Nationala a Moldovei -

Expert principal - ghid al sălii de expoziție a BNM Obiectivele postului sunt: Elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației și elaborarea analizei și prognozei mediului extern. Cerințe minime: Studii superioare în filologie ...

Secretar general adjunct Banca Nationala a Moldovei -

Secretar general adjunct Scopul general al postului: Secretarul general adjunct este responsabil de activitatea SSG pe segmentul atribuțiilor delegate de Secretarul general, în special privind procedurile de achiziții publice ale SSG, ...

Foto

Politica personal Banca Nationala a Moldovei Recrutare Banca Nationala a Moldovei Stagii de practica la Banca Nationala a Moldovei

Video