rabota

MANAGER OFICIU

 • HR-Consulting

  Mob. +37362101257 Tel/Fax.
 • Full time
 • На эту вакансию откликнулись: 0
  Просмотров: 137
  Full time
  Publicitate 05.07.2017 2 месяца назад

  Подробнее о вакансии

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 1 - 3 года
  • Зарплата: Договорный

  Kонтакты Работодателя

  Описание вакансии

  MANAGER OFICIU
   
  HR-Consulting – lider în recrutarea personalului, la solicitarea clientului său, este în cautarea candidatului pentru postul vacant: manager de oficiu
   
  RESPONSABILITĂȚI:
  • Elaborarea documentelor de proiect (scrisori, anunțuri, communicate, etc.);
  • Elaborarea/updatarea fișelor de post a personalului proiectului;
  • Participarea la elaborarea planurilor de lucru și rapoartelor privind activitățile realizate ale membrilor echipei de implementare a proiectului;
  • Comunicarea cu beneficiarii, partenerii, membrii echipei;
  • Colectarea și sistematizarea informației de proiect;
  • Participarea la şedinţele cu personalul administrativ, ședințele comune cu coordonatorii de programe şi cu toţi angajaţii organizației;
  • Culegerea, clasificarea și păstrarea materialelor informative pentru proiect;
  • Participarea în elaborarea planurilor de acțiuni privind realizarea scopurilor proiectului;
  • Stabilirea și menținerea contactelor/relațiilor cu donatorii, partenerii;
  • Participarea în elaborarea materialelor analitico-informaționale pentru uz intern;
  • Participarea la activități externe organizate în ţară şi peste hotare;
  • Asigurarea comunicării cu beneficiarii/grupul țintă a proiectului;
  • Redactarea rapoartelor narative intermediare și finale pentru a fi prezentate finanțatorului;
  • Asigurarea promovării activităților proiectelor în rândurile beneficiarilor și în mass-media;
  • Prezentarea periodică președintelui a planurilor de lucru, rapoartelor narative și financiare, alte informații solicitate de acesta.
   
  Abilităţi:
  • de comunicare oral, în scris, prin telefon;
  • de comunicare cu diferite persoane ca statut, vârstă, naționalitate, cultură, religie, educație etc., manifestând un comportament agreabil;
  • lucru cu informația: culegere, stocare, analiză, generalizare;
  • de elaborare și redactare a materialelor informative;de a scrie clar, corect;
  • de analiză și sinteză; atenție la detalii;
  • de organizare a timpului şi a lucrului său propriu.
   
  Atitudini/comportamente:
  • orientare spre rezultat;
  • responsabilitate, punctualitate;
  • atitudine pozitivă și constructivă;
  • onestitate, corectitudine;
  • loialitate, confidențialitate;
  • acuratețe;
  • creativitate;
  • dorință de a se implica în viața organizației;
  • tendință către dezvoltare;
  • Experiența anterioara în mediul non-profit si /sau cunoștințe economice/juridice constituie un avantaj.
   
  CERINTE TEHNICE:
  • Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză;
  • Cunoștinte în utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint);
  • Abilități de folosire a echipamentelor de birou: imprimantă, scanner, video proiector, etc. BENEFICII:
  • Experiență de lucru în domeniul asociativ cu posibilitatea de a fi implicat în proiectele viitoare;
  • Instruiri gratuite şi feedback pozitiv;
  • Cunoștințe vaste despre sectorul non-profit și drepturile omului;
  • Îmbunătățirea competențelor: comunicare, negociere, lucrul în echipă;
  • Dezvoltarea capacităţilor de leadership;
  • Crearea de conexiuni cu profesionişti din diverse domenii;
  • Completarea CV-ului cu experienţă.
   
  CONTACTE:
  Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul la adresa de e-mail: zz80@search4staff.com; Vă rugăm să indicați codul postului vacant în titlul scrisorii: «Manager de oficiu 2»
   
  sau la numărul de Telefon de contact: 062101257.
   
  Toate CV-urile primite vor fi analizate. Doar candidații care întrunesc cerințele postului vor fi contactați în vederea unui interviu.

  Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

  Похожие вакансии

  HR-Consulting
  • Full time
  • 05.07.2017

  Grifin Group
  • Full time
  • 28.06.2017

  HR-Consulting
  • Full time
  • 23.08.2017