Поиск работы или резюме

jurisconsult coordonator responsabil de avizare juridică și contencios

Banca Nationala a Moldovei

402 просмотров
На эту вакансию откликнулись: 2 кандидаты
Дата публикации: 16.08.2018

Cerințe minime obligatorii:

- studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studii de cel puţin 8,5;

- cunoaşterea dreptului material și procesual civil, a regulilor de interpretare a actelor normative şi de avizare/emitere a actelor cu caracter individual;

- abilități de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, de elaborare și redactare a documentelor;

- abilități de operare la calculator la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Power Point;

- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (citit/scris/vorbit);

- capacitate de lucru în echipă, responsabilitate, corectitudine.

 

Principalele atribuţii:

- avizarea sub aspectul legalităţii a actelor emise de Banca Naţională a Moldovei în domeniul autorizării şi supravegherii bancare, valutare şi de plăţi;

- acordarea asistenței juridice subdiviziunilor Băncii Naționale a Moldovei;

- examinarea cererilor, petițiilor şi contestaţiilor adresate Băncii Naţionale a Moldovei;

- examinarea și formularea actelor juridice vizînd litigiile de contencios administrativ şi de drept comun, reprezentare a intereselor Băncii Naționale a Moldovei în fața instanțelor de judecată, autorităţilor publice, altor persoane;

- acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor Băncii Naționale a Moldovei în cadrul unor proceduri specifice de supraveghere și rezoluție referitoare la bănci şi alte persoane juridice supravegheate de Banca Naţională a Moldovei.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 20 septembrie 2018.

Candidaţii selectaţi de Banca Națională a Moldovei vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte din domeniul activităţii bancare, dreptului administrativ, civil, corporativ.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografia recomandată pentru candidații la concurs:

• Constituţia Republicii Moldova

• Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995

• Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017

• Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000

• Codul civil al RM nr.1107 din 06.06.2003

• Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997

• Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000

• Codul de procedură civilă al RM nr.225-XV din 30.05.2003

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: без опыта
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 23.08.2018

ProCredit Bank S.A.
  • Full time
  • 30.05.2017

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor
  • Full time
  • 11.07.2018
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама

Moldova Agroindbank
Puterea stă în noi

Curiozități.md

Învață lucruri interesante și misterioase despre lumea în care trăim

Citește aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме