Поиск работы или резюме

Jurisconsult coordonator, direcția avizare juridică și contencios, departamentul juridic

Banca Nationala a Moldovei

58 просмотров
На эту вакансию откликнулись: 0 кандидаты
Дата публикации: 03.01.2018
19 дней назад

Cerințe minime obligatorii:

- studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studii de cel puţin 8,5;

- cunoaşterea dreptului material și procesual civil, a regulilor de interpretare a actelor normative şi de avizare/emitere a actelor cu caracter individual;

- abilități de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, de elaborare și redactare a documentelor;

- abilități de operare la calculator la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Power Point;

- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (citit/scris/vorbit);

- capacitate de lucru în echipă, responsabilitate, corectitudine.

Principalele atribuţii:

- avizarea sub aspectul legalităţii a actelor emise de Banca Naţională în domeniul autorizării şi supravegherii bancare, valutare şi de plăţi;

- acordarea asistenței juridice subdiviziunilor Băncii Naționale;

- examinarea cererilor, petițiilor şi contestaţiilor adresate Băncii Naţionale;

- examinarea și formularea actelor juridice vizînd litigiile de contencios administrativ şi de drept comun, reprezentare a intereselor Băncii Naționale în fața instanțelor de judecată, autorităţilor publice, altor persoane;

- acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor Băncii Naționale în cadrul unor proceduri specifice de supraveghere și rezoluție referitoare la bănci şi alte persoane juridice supravegheate de Banca Naţională.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 05.02.2018.

Candidaţii selectaţi de BNM vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte din domeniul activităţii bancare, dreptului administrativ, civil, corporativ.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

• Constituţia Republicii Moldova;

• Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995;

• Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995;

• Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000;

• Codul civil nr.1107 din 06.06.2003;

• Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997;

• Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000;

• Codul de procedură civilă nr.225-XV din 30.05.2003.

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: без опыта
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 10.03.2017

Mobiasbanca
  • Full time
  • 25.08.2017

BC COMERTBANK SA
  • Full time
  • 04.07.2017
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама

Moldova Agroindbank
Puterea stă în noi
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме