Поиск работы или резюме

Expert principal, Direcția audit tehnologii informaționale, Departamentul audit intern.

Banca Națională a Moldovei

209 просмотров
На эту вакансию откликнулись: 0 кандидаты
Дата публикации: 30.10.2017
2 месяца назад

Cerințe față de candidați:

- Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale (TI), cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experienţă în domeniul TI de cel puțin 3 ani;
- Cunoştinţe în domeniul auditului TI, securității informaționale;
- Cunoştinţe avansate de utilizare a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
- Cunoaşterea limbii române (fluent) și engleză la nivel tehnic;
- Competențe comportamentale: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experienţă specifică în domeniul auditului TI;
- Cunoașterea standardelor naționale și/sau internaționale în domeniul securității informației, managementul proiectelor, managementul riscurilor;
- Cunoașterea bunelor practici în domeniul TI.

Principalele atribuții:

- Desfășurarea activităților de audit intern ce ține de utilizarea, menținerea și gestionarea resurselor informaționale în cadrul BNM;
- Evaluarea nivelului de corespundere a sistemului informaţional al BNM necesităţilor proceselor de activitate ale BNM, obiectivelor strategice şi tactice ale BNM;
- Evaluarea nivelului de asigurare a confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiei în cadrul proceselor de activitate ale BNM;
- Evaluarea suficienţei, eficienţei şi eficacităţii sistemelor de control intern ce implică tehnologiile informaţionale;
- Elaborarea rapoartelor de audit şi formularea recomandărilor privind măsurile ce e necesar a fi întreprinse în scopul îmbunătăţirii controlului asupra riscurilor identificate;
- Monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor de audit.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 20 noiembrie 2017.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a aplica la concurs.

Bibliografia:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

- Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din  08.07.2011;

- Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal nr. 1123 din  14.12.2010;

- Standarde de audit intern IIA (Institutul Auditorilor Interni);

- Securitatea sistemelor informatice - ISACA, ISO (27001, 27002,etc.);

- Managementul proceselor TI - Cobit;

- Managementul Serviciilor TI - ITIL;

- Managementul proiectelor - PMBOK, Prince2;

și altă bibliografie aferentă domeniului TI.

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 3 - 5 года
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 06.12.2017
  • Full time
  • 28.11.2017
  • Full time
  • 25.10.2017
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама

Moldova Agroindbank
Puterea stă în noi
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме