rabota

expert principal, cu funcția de planificare strategică din cadrul Direcției planificare strategică și gestiune

 • Banca Națională a Moldovei

  Mob. Tel/Fax. +37322822344
 • Full time
 • На эту вакансию откликнулись: 0
  Просмотров: 166
  Full time
  Publicitate 25.07.2017 2 месяца назад

  Подробнее о вакансии

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 1 - 3 года
  • Зарплата: Договорный

  Kонтакты Работодателя

  Описание вакансии

  Principalele atribuții ale expertului principal:

  1. Contribuie la dezvoltarea cadrului de planificare strategică conform metodologiilor internaționale și bunelor practici în domeniu și coordonează activitățile ce țin de elaborarea și îndeplinirea Planului strategic al BNM, prin participarea la:

  - dezvoltarea cadrului normativ de planificare strategică; 
  - facilitarea și coordonarea procesului de elaborare, cu implicarea subdiviziunilor BNM, și de aprobare a Planului strategic al BNM; 
  - comunicarea Planului strategic pe intern și extern; 
  - inițierea și coordonarea procesului de revizuire anuală și ajustare, după caz, a Planului strategic al BNM; 
  - coordonarea procesului de elaborare cu implicarea subdiviziunilor BNM și aprobare a Planului anual de activitate al BNM, menit să asigure implementarea Planului strategic al BNM; 
  - monitorizarea implementării Planului strategic și Planului anual de activitate al BNM, raportarea aferentă către părțile implicate (Comitetul executiv, Guvernator, Șefi de subdiviziuni); 
  - avizarea bugetului BNM, proiectelor și programelor, altor inițiative în vederea corespunderii acestora Planului strategic al BNM.

  2. Studiază continuu standardele și bunele practici de planificare strategică și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM.

  3. Examinează practicile în domeniul planificării strategice în alte bănci centrale pentru posibilitatea generalizării rezultatelor şi metodelor de lucru şi utilizarea lor în activitatea curentă.

  4. Efectuează transferul de cunoștințe către salariații responsabili din alte subdiviziuni.

  Cerinţe faţă de candidaţi:

  - Studii economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; 
  - Experiență de muncă în domeniul economic nu mai puțin de 1 an (experienţa în domeniul financiar-bancar va constitui un avantaj); 
  - Cunoaşterea Planului strategic, în special a obiectivelor strategice ale BNM; 
  - Cunoaşterea fluentă a limbii române; 
  - Cunoaşterea limbii engleze cel puțin la un nivel intermediar (B1); 
  - Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Excel, Power Point.

  Abilități:

  - organizatorice, de planificare, negociere, comunicare eficientă; 
  - gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; 
  - gândire strategică; capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere; 
  - de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor. 
  Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

  Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 21 august 2017.

  În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

  Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

  Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului. 

  Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos, înainte de a fi invitat la interviu.

  Bibliografie de referință: 
  1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.1995; 
  2. Planul Strategic al BNM pentru anii 2013-2017; 
  3. Procesul de planificare strategică în cadrul BNM; 
  4. Managementul proceselor de activitate; 
  5. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea proceselor; 
  6. Standardul BPMN.

  Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

  Похожие вакансии

  Prime Capital
  • Full time
  • 07.08.2017
  • Full time
  • 01.08.2017
  • Full time
  • 03.08.2017